Ο Μανώλης Γλέζος στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης την Κυριακή 3 Ιουλίου

Το Ίδρυµα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου σας προσκαλεί στην εκδήλωση την Κυριακή, 3 Ιουλίου και ώρα 11.00 π.µ. στο Πάρκο Εθνικής Συµφιλίωσης στο Γράµµο

Οµιλητές:

Μανώλης Γλέζος, πρώην βουλευτής
Βασίλης Μπρακατσούλας, πρώην βουλευτής
Γιώργος Ευαγγελόπουλος, διδάκτωρ ∆ιεθνών Σχέσεων

Η εκδήλωση οργανώνεται µε την ευγενική συνδροµή του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία Αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και Εθνική Συµφιλίωση: η συµβολή του Ανδρέα Παπανδρέου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια