Στο υπερταμείο και τα ακίνητα του ΕΟΤ

Στην ΕΤΑΔ που ανήκει στο υπερταμείο, δηλαδή την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., περνούν τα ακίνητα του ΕΟΤ, με αποτέλεσμα το σύνολο της κρατικής ακίνητης περιουσίας να τελεί υπό τη διαχείριση του νέου σχήματος όταν αυτό συσταθεί.

Αυτό προβλέπει τροπολογία, βάσει της οποίας "μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ και τα τουριστικά ακίνητα, κυριότητας EOT, τα οποία ούτως ή άλλως εκμεταλλεύεται η ΕΤΑΔ, ως έχουσα την επικαρπία αυτών, έτσι ώστε όλα τα προσφερόμενα προς αξιοποίηση ακίνητα να τελούν υπό ενιαίο καθεστώς".

Καταργούνται οι εξάμηνοι απολογισμοί του ΤΑΙΠΕΔ
Ταυτόχρονα, με την ίδια τροπολογία καταργείται η υποχρέωση της υποβολής των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του ΤΑΙΠΕΔ από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή για έλεγχο από την Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.

Η κατάργηση αυτή αιτιολογείται διότι πλέον θα υποβάλλονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΣΥΠ, όπως ορίζει το άρθρο 195 του ν.4389/2016.

Τα τουριστικά ακίνητα
Το χαρτοφυλάκιο τουριστικών ακινήτων περιλαμβάνει ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία χαρακτηρίζονται τόσο από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία, όσο και από το φυσικό τους κάλλος. Σε αρκετά από αυτά είχαν αναπτυχθεί από τον ΕΟΤ τουριστικές υποδομές, ενώ υπάρχουν και σημαντικής επιφάνειας και προοπτικών ακίνητα, που αποτελούν την κρυμμένη δυναμική του τουριστικού χαρτοφυλακίου της χώρας.

Πηγή: http://www.capital.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια