Προς πώληση σε fund και τα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου

Το δρόμο για την πώληση σε fund και των δανείων που έχουν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ύψους 13,7 δισ. ευρώ ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βουλή η οποία ακυρώνει την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για το συγκεκριμένο θέμα.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα δάνεια που έχουν δοθεί σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ΔΕΚΟ και σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι εξυπηρετούμενα, εξαιρέθηκαν από την πώληση σε funds, χωρίς μάλιστα ο νομοθέτης να έχει θέσει χρονικό περιορισμό αυτής της εξαίρεσης.

Συγκεκριμένα στην τροπολογία, στην έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους, αναφέρεται πως καταργείται η διάταξη που προβλέπει την εξαίρεση των πάσης φύσεως δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις ανωτέρω διατάξεις (για την ανάθεση της διαχείρισης και την πώληση και μεταβίβαση).

Πάντως παρά το γεγονός ότι στην τροπολογία και συγκεκριμένα στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σελίδα 7), δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση, δηλαδή όλα τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα μπορούν να πωλούνται, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι θα υπάρχει πρόβλεψη για ευπαθείς ομάδες δανειοληπτών που έχουν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Επίσης με την ίδια τροπολογία προβλέπεται πως τα δάνεια που δεν θα μπορούν να πουληθούν έως τις 31/12/2017, δηλαδή που έχουν εγγύηση ή προσημείωση την πρώτη κατοικία αξίας έως 140.000 ευρώ, θα επιτρέπεται πλέον η ανάθεση της διαχείρισής τους.

Η προβλεπόμενη αναστολή έως τις 31/12/2017, για τα δάνεια και τις πιστώσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ περιορίζεται μόνο στο άρθρο 3. Δηλαδή συνεχίζεται η αναστολή των διατάξεων για τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των εν λόγω δανείων και παύει ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης αυτών.

Στη νέα τροπολογία που κατατέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης αναφέρεται πως μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμό και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ.
Επίσης καταργείται η υποχρέωση της υποβολής των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του ΤΑΙΠΕΔ από τον υπουργό Οικονομικών στη Βουλής.

Πηγή: http://www.capital.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια