Με παγίδα η αίτηση για προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% της οριστικής

Μια σημαντική παγίδα κρύβει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να πάρουν ως προσωρινή το 80% της οριστικής τους σύνταξης αν καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση.

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τους ίδιους τους ασφαλισμένους με δική τους ευθύνη.

Αν κατά τον τελικό έλεγχο, όμως, που θα γίνει απο τον ΕΦΚΑ μετά από μήνες αποδειχθεί ότι δήλωσαν ελλιπή στοιχεία τότε θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να επιστρέψουν ίσως και όλο το ποσό των μηνιαίων προσωρινών συντάξεων που έλαβαν μετά την ηλεκτρονική τους αίτηση. Δεν αποκλείεται, όπως σημείωνει ο Ελεύθερος Τύπος, αυτοί οι ασφαλισμένοι να βρεθούν και χωρίς οριστική σύνταξη επειδή θα μπορεί να λείπει έστω και ένα ένσημο από την ασφαλιστική τους πορεία.

Η σχετική παράγραφος της εγκυκλίου είναι ξεκάθαρη:

«Εάν τελικά, μετά τον έλεγχο όλου του συνταξιοδοτικού φακέλου που έχει σχηματιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν προς έκδοση της απόφασης χορήγησης οριστικής σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, με συνέπεια να έχει χορηγηθεί αχρεωστήτως η προσωρινή σύνταξη, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών».

Το... τυράκι για τους ασφαλισμένους προκειμένου να πάρουν την ευθύνη για τη συμπλήρωση της ηλεκρονικής αίτησης είναι ότι όσοι υποβάλουν χειρόγραφοι αίτηση θα λάβουν προσωρινή σύνταξη στο 50% της οριστικής όπως προβλεπεται από το νόμο 3996/2011.

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εκκρεμότητα 300.000 συντάξεις και εφάπαξα εκ των οποίων οι 100.000 αφορούν κύριες συντάξεις.

Πηγή: protothema.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια