Ασφαλισμένοι 2ης κατηγορίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Στα χαρτιά παραμένουν ακόμα οι "ενιαίοι κανόνες" στις εισφορές και τις παροχές στο ασφαλιστικό σύστημα το οποίο εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Αυτό φάνηκε από την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αλλά και στην Υπουργική Απόφαση του κ. Τάσου Πετρόπουλου σχετικά με τους όρους χορήγησης της ασφαλιστικής ικανότητας στους μισθωτούς και στους μη μισθωτούς.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα ποσοστά των εισφορών τα οποία καταβάλλουν από 1/1/2017  μισθωτοί και μη μισθωτοί (πχ επαγγελματίες, αγρότες κλπ.)  επί του εισοδήματος τους είναι  τα ίδια (πχ 20% υπέρ της κύριας ασφάλισης, 6,9% -7,1% υπέρ τα υγειονομικής περίθαλψης κλπ.), δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε σχέση με τους όρους χορήγησης της ασφαλιστικής ικανότητας.

Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια  για την πρόσβαση  στη δημόσια υγεία και στη συνταγογράφηση φαρμάκων μέσω ΕΟΠΥΥ στους επαγγελματίες και διαφορετικά για τους μισθωτούς.

Μάλιστα τα κριτήρια αυτά είναι πολύ πιο αυστηρά για τους επαγγελματίες σε σχέση με εκείνα που αφορούν τους μισθωτούς.

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους μισθωτούς απαιτείται η συμπλήρωση μόλις 50 ημερών ασφάλισης το 2017 ή το τελευταίο 15μηνο πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Αντίθετα,  για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους επαγγελματίες απαιτείται συμπλήρωση τουλάχιστον δύο μηνών ασφάλισης το 2017 ή το τελευταίο 12μηνο (και όχι 15μηνο όπως στους μισθωτούς) και παράλληλα, η καταβολή εισφορών κάθε μήνα κατά τη διάρκεια του 2017. Έτσι οι επαγγελματίες πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα τις εισφορές τους για να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα, ενώ οι μισθωτοί όχι.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ  προβλέπει ότι επακριβώς ότι :

- Στους μισθωτούς ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α., χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου

-  Στους μη μισθωτούς (σ.σ. επαγγελματίες, αγρότες κλπ.)  ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α. χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Στην τελευταία περίπτωση η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη
πηγή: capital.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια