Μισθός όσο ένα επίδομα ανεργίας

Ο μισθός σε 607.906 εργαζόμενους υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, τον Αύγουστο του 2017, κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 416,09 ευρώ μικτά.

Σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων (2.112.252), που καταγράφηκαν στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ, αποτελούν το 28,77% όσοι απασχολήθηκαν με όρους μερικής απασχόλησης.

Τα στοιχεία από τις ΑΠΔ δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας καλύπτουν σχεδόν το 1/3 του εργατικού δυναμικού της χώρας, γεγονός που έχει ανάλογο αποτύπωμα στους μισθούς, που παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα και ο μέσος μισθός με όρους πλήρους απασχόλησης δεν ξεπέρασε, κατά τον Αύγουστο του 2017, τα 1.161,72 ευρώ μικτές αποδοχές.

Αναλύοντας τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, διαπιστώνεται ότι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2017, ένα μήνα μετά, τον Αύγουστο, μειώθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων κατά 0,62% στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,16% στις κοινές επιχειρήσεις και κατά 2,87% στα οικοδομοτεχνικά έργα. Όμως ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε τον Αύγουστο, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2017, κατά 2,43%, ενώ μειώθηκε κατά 5,21% στα οικοδομοτεχνικά έργα.

Από τα δημογραφικά στοιχεία που έχει αξιοποιήσει ο ΕΦΚΑ, φαίνεται ότι το 24,05% των εργαζομένων είναι έως 29 ετών και το 53,71% έως 39 ετών. Το 69,90% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι από 25 έως 49 ετών και το 17,95% από 50 έως 64 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 88,09% έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Το 21,73% των ασφαλισμένων απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,16% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 12,76% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις (21,07%) είναι υπάλληλοι γραφείου.

πηγή: dikaiologitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια