Κοζάνη: Γνήσιο υπογραφής κατ’ οίκον από τη Δημοτική Αστυνομία

Από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Κοζάνης  υπενθυμίζεται  ότι παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης του Γνησίου της Υπογραφής κατ’ οίκον, για περιπτώσεις δημοτών που αδυνατούν για διάφορους λόγους υγείας να μεταβούν στις αρμόδιες αρχές.

Τα αιτήματα υποβάλλονται  είτε στο τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομίας 24610 50839 είτε στο γραφείο της οδού Τσιμηνάκη 2, με ένα από τα παρακάτω πρωτότυπα αποδεικτικά της ταυτότητας έγγραφα: Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, Ελληνικό διαβατήριο, Βιβλιάριο υγείας, Δίπλωμα οδήγησης.
Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται αυθημερόν κατά τις ώρες 14.30-17.30. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει μέχρι τις 22.00.

Τα γνήσια υπογραφής σε Νοσοκομείο, Κλινικές, Γηροκομεία εξυπηρετούνται άμεσα.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ και ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ την Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση με τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή στο Διαβατήριο του.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια