Αναδρομικές υποχρεωτικές εισφορές επικούρησης και εφάπαξ


Υποχρεωτικές εισφορές επικούρησης και εφάπαξ έρχονται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας αναδρομικά από 1.1.2017.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η επιβολή ουσιαστικά ενός σταθερού ποσού για όλους το οποίο πλέον θα κυμαίνεται γύρω στα 42 ευρώ για την επικουρική και γύρω στα 25 ευρώ για το εφάπαξ.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 1/1/2017 μέχρι 31/5/2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνεται σε ποσοστό 7%, υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει.Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων το νέο μειωμένο ασφάλιστρο ισχύει αναδρομικά από 1/12/2012, ενώ για τους αρτοποιούς από 1/1/2015.

Επίσης προβλέπεται πως από 1/6/2019 μέχρι 31/5/2022 το ποσοστό της εισφοράς πέφτει στο 6,5%, υπολογιζόμενο επίσης επί του κατώτατου βασικού μισθού. Από 1/6/2022 και εφεξής η εισφορά πέφτει στο 6%. Στην ίδια νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η επιλογή της υψηλότερης βάσης υπολογισμού, από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού. Το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγονται από τους ασφαλισμένους με την αίτησή τους.

Παράλληλα προβλέπεται πως από 1/1/2017 το ποσοστιαίο ασφάλιστρο 4% για τον κλάδο Εφάπαξ Παροχών των αυτοτελώς απασχολούμενων θα υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει. Αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν ανώτερη βάση υπολογισμού.

Το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2017 και για να αποπληρωθούν και τα αναδρομικά των 24 μηνών που συσσωρεύονται θα ρυθμιστούν σε 36 δόσεις.

Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια