Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κόλαφος για τη ΔΕΗ…


Γράφει η Τζούλια Λιακοπούλου

ΣτΚ σε ΔΕΗ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ 1€ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!! ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ !!!

Το νέο, απαράδεκτο χαράτσι, στους ήδη φουσκωμένους -από πάσης φύσεως επιβαρύνσεις- λογαριασμούς του ρεύματος, αποφασίστηκε ετσιθελικά, κατά παράβαση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας(αντίκειται στο άρθρο 37 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας), στις 6 Νοεμβρίου 2018, προκειμένου, όπως λένε οι μέντορες της ΔΕΗ: «…να αποτελέσει λειτουργικό κίνητρο για όλους τους πελάτες της Επιχείρησης!!!»

Η αυθαίρετη,όμως, αυτή απόφαση, προκάλεσε την αντίδραση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, που ήδη ενημέρωσε επισήμως, τόσο τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όσο και τα συναρμόδια υπουργεία. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, ένα τέτοιο χαράτσι, χωρίς αντίστοιχη ελάφρυνση των λογαριασμών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, θα ισοδυναμούσε με επιβολή νέας, πρόσθετης, αυτοτελούς χρέωσης και μάλιστα, χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα, η οποία δεν είναι συμβατή με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή. Επισημαίνεται επίσης, ότι η νέα επιβάρυνση είναι πολλαπλάσια για όσους έχουν περισσότερες από μία παροχές.

Πιο αναλυτικά, στην επιστολή του που κοινοποιείται επίσης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, επισημαίνει ότι η αναγγελθείσα αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας, σχετικά με την επιβάρυνση των έγχαρτων λογαριασμών κατανάλωσης με 1 ευρώ, η οποία αφορά περίπου 7.000.000 πελάτες της εταιρείας – πολλοί από τους οποίους, μάλιστα, λαμβάνουν περισσότερους του ενός λογαριασμούς – εκτός του ότι αντίκειται στο άρθρο 37 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, επιβαρύνει, περαιτέρω, αρκετές κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κάθε άλλη παραδοχή, όπως αυτή της επιβάρυνσης των καταναλωτών που επιλέγουν την έγχαρτη επικοινωνία με την εταιρεία, χωρίς αντίστοιχη ελάφρυνση των λογαριασμών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, θα ισοδυναμούσε με επιβολή νέας, πρόσθετης, αυτοτελούς χρέωσης και μάλιστα, χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα, η οποία δεν είναι συμβατή με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή.

Η αυθαίρετη αυτή τροποποίηση προσκρούει στο άρθρο 4 στ του ν. 2251/1994, σύμφωνα με το οποίο «Προτού ο καταναλωτής δεσμευθεί από τη σύμβαση ή προσφορά, ο προμηθευτής επιδιώκει τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για κάθε πρόσθετη πληρωμή επιπλέον της αμοιβής που συμφωνείται για την κύρια συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή.Η μονομερής τροποποίηση εκ μέρους της ΔΕΗ, της έως τώρα ακολουθούμενης από αυτή πρακτικής αποστολής έγχαρτων λογαριασμών, κατ’ εφαρμογή της υφιστάμενης σύμβασης και επιβολή πρόσθετης χρέωσης για εκπλήρωση υποχρέωσης (έκδοση και αποστολή λογαριασμών) για την οποία η εταιρεία δεν χρέωνε έως τώρα – και δεν δικαιούται να χρεώνει βάσει και του άρθρου 37 του Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες- προϋποθέτει ρητή συναίνεση του καταναλωτή/πελάτη».

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, καλεί την ΔΕΗ, να μην προβεί σε χρέωση με 1 ευρώ των έγχαρτων λογαριασμών αλλά, αντιθέτως, να προχωρήσει στη μείωση κατά 1 ευρώ κάθε λογαριασμού κατανάλωσης!!!

Πηγή: metopotouoxi, μέσω teleytaiaexodos

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια