Νέες εισφορές από αυτό το μήνα για 1,5 εκατομμύριο επαγγελματίες και αγρότες


Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Έως και την  Κυριακή 24/2 θα έχουν αναρτηθεί στους ατομικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους  τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές 1,5 εκατομμυρίου ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων και αγροτών για τον Ιανουάριο 2019. Η εξόφληση τους πρέπει να γίνει ως την Πέμπτη 28/2.
Στις εισφορές του Ιανουαρίου θα αποτυπωθούν  δύο μεγάλες αλλαγές:
*Η πρώτη είναι η μείωση των ποσοστών εισφορών κύριας ασφάλισης (από το 20% στο 13,3% για τους επαγγελματίες και στο 12% έναντι 18% για τους αγρότες)
*Η δεύτερη είναι η κατάργηση της έκπτωσης 15% στη βάση υπολογισμού όλων των εισφορών.
Η μεν μείωση των ποσοστών των κρατήσεων υπέρ της κύριας ασφάλισης οδηγεί σε πτώση των σχετικών επιβαρύνσεων για τους υπόχρεους, η δε αύξηση της βάσης υπολογισμού όλων των κρατήσεων (κύριας ασφάλισης, υγείας, επικουρικού, εφάπαξ) οδηγεί, από την άλλη μεριά, σε αύξηση των φορτιών, "απορροφώντας" το μισό σχεδόν των "κερδών" από τη μείωση των εισφορών της κύριας ασφάλισης.
Τα "κέρδη" αυτά θα εκμηδενισθούν σχεδόν τον επόμενο μήνα, καθώς η αύξηση του μικτού κατώτατου μισθού κατά 11% από την 1η /2/2019 θα αυξήσει κατά το ίδιο ποσοστό τη βάση υπολογισμού των κατωτάτων εισφορών. Υπενθυμίζεται πως οι εν λόγω κρατήσεις υπολογίζονται –σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου – με βάση το εκάστοτε μικτό κατώτατο μισθό του άγαμου εργάτη. Έτσι η αύξηση του μισθού, θα οδηγήσει σε αύξηση των κατωτάτων εισφορών.
Κατά τ΄άλλα, οι εισφορές κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από τον Ιανουάριο, διαμορφώνονται ως εξής :
* Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυταπασχολούμενους (σ.σ. ασφαλισμένους τέως ΟΑΕΕ, ασφαλισμένους τέως ΕΤΑΑ με πάνω από 5 έτη ασφάλισης) το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου κύριας  Σύνταξης μειώνεται από 20% σε 13,33%.
* Για τους αγρότες το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου (κύριας) Σύνταξης μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής:
- για το έτος 2019 από 18% σε 12%,
- για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%,
- για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και
- για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%.
* Για τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ (σ.σ. μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) και τους  απόφοιτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης με έως 5 έτη ασφάλισης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Κύριας Σύνταξης μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη).
Για τους ασφαλισμένους αυτούς, εφόσον η μηνιαία εισφορά υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών άνω των πέντε ετών ασφάλισης, το ποσό της διαφοράς παραμένει ως ασφαλιστική οφειλή.
* Για όσους τους αμειβομένους με μπλοκάκι σε ισχύ παραμένουν οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (σ.σ. αφορά τους αμειβόμενους με μπλοκάκι). Ως εκ τούτου τα πρόσωπα που υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016, δηλαδή 20%%. 
Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης Ελ. Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 117,22€ (586,08Χ20%).
* Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης Αγροτών, ασφαλισμένων π. ΟΓΑ, δεν μπορεί να υπολείπεται - για το έτος 2019 - του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85€ (410,26Χ18%).
* Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένων π. ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, προερχόμενοι από τον π. ΟΑΕΕ, κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,33 % επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 54,69€ (410,26 Χ13,33%).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια