ΕΦΚΑ: Ποιες συναλλαγές ασφαλισμένων θα γίνονται ηλεκτρονικά


Μόνο ηλεκτρονικά θα δίνονται μία σειρά βεβαιώσεων, ασφαλιστικές ενημερότητες και ενημερωτικά σημειώματα από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που τέθηκε σε διαβούλευση.

Ειδικότερα οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «ΕΦΚΑ», και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο «ΕΦΚΑ» χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του «ΕΦΚΑ».

Όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται κατά περίπτωση ο χρόνος έναρξης ηλεκτρονικής χορήγησης/υποβολής , το περιεχόμενο και ο τρόπος ψηφιακού μετασχηματισμού των ανωτέρω εντύπων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ηλεκτρονική χορήγηση ή υποβολή.

από dikaiologitika, μέσω teleytaiaexodos

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια