Τι σημαίνει χρηματικοποίηση της Ευρωζώνης (financialization)

H χρηματικοποίηση της οικονομίας της ευρωζώνης είναι ένας όρος που περιγράφει μια διαδικασία κατά την οποία ένα μεγάλο μέρος του ετησίου ΑΕΠ περιέρχεται στα χέρια του τραπεζικού τομέα.

Γράφει ο Σπύρος Στάλιας

Με άλλα λόγια με την διαδικασία αυτή οι τράπεζες ελέγχουν τα κράτη, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Δηλαδή για ένα ‘προϊόν,’ το χρήμα, που παράγεται άνευ κόστους, παράγεται μέσω μιας απλής λογιστικής εγγραφής, οι τράπεζες αξίωσαν και επέτυχαν τον έλεγχο της παραγωγής, της πολιτικής ζωής και της κοινωνικής ζωής.

Οίκοθεν νοείται οτι οι τραπεζίτες και οι κάτοχοι μεγάλων κεφαλαίων μαζί με την γραφειοκρατία τους παραμένουν εκτός παντώς κοινωνικού ελέγχου.

Για να οδηγηθούμε στην χρηματικοποίηση της οικονομίας (financialization) υλοποιήθηκαν οι παρακάτω νεοφιλελεύθερες προϋποθέσεις.
  1. Η έκδοση του χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα, χωρίς εμπλοκή του κράτους, πράγμα που κατέστησε το κράτος ένα ιδιώτη, ως προς τον δανεισμό του.
  2. Η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, εμπορευμάτων και με την ελεύθερα διακυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία σε παγκόσμια κλίμακα. Στην ευρωζώνη με το ευρώ, σταθερό νόμισμα για όλους αλλά και με την ελεύθερη διακίνηση της εργασίας πέραν των άλλων.
  3. Η πίστη, ότι το μοντέλο Τιμολόγησης Αξιογράφων (Capital Assets Pricing Model) σε συνδυασμό με την Υπόθεση των Αποτελεσματικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis), πάντα τιμολογεί επακριβώς πάσης φύσεως αξιόγραφο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν κάθε μελλοντικό κίνδυνο, αφού κάθε πληροφορία χρησιμοποιείται ορθολογικά (μεγιστοποίηση του κέρδους). Κατά συνέπεια δεν συντρέχει κανένας λόγος η αγορά χρήματος και κεφαλαίων ή το αυτό, το φανερό και μη φανερό τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί υπό κανονιστικούς περιορισμούς. Το μέλλον είναι γνωστό.
  4. Δεδομένου αυτού, επανήλθε ως φυσική συνέπεια ο νόμος του Σαί, η ουδετερότης του χρήματος και γενικά τα οικονομικά της προσφοράς του 19ου αιώνα εκ των οποίων προκύπτει η διαρκής λιτότητα.
  5. Καλλιεργήθηκε συστηματική απέχθεια προς το κράτος και η παρέμβαση του στην οικονομία σε μίκρο ή μάκρο επίπεδο.
....και ήλθε η κρίση του 2008 όπως εκείνη ακριβώς του 1929! Καλά πάμε!! Από τον Μαϊο θα πάρουν και το παλιό ΑΕΠ, τα σπίτια, ενώ θα γιορτάζουμε 200 χρόνια ελευθερίας. Οξύμωρο;

spyridonstalias@hotmail.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια