"Περιδέραιο"...μας λέει πού είναι η θέση τουΤης Ελένης Ωρείθυιας Κουλιζάκη


Το πρόσθιο μέρος του λαιμού μας ονομάζεται "δέρη" ή "δειρή" (ενώ το όπισθεν "αὐχήν" = αυχένας). Η πρόθεση "περί" φανερώνει την κίνηση "γύρω-γύρω", όπως "περίβολος", "περίμετρος" κ.α. Γύρω (περί) από τον λαιμό μας (την δέρη μας) τοποθετούμε το "περιδέραιον"!
Επιμέλεια παρουσίαση: Πολυξένη Λυκίδου

από youtube, μέσω teleytaiaexodos

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια