Κοζάνη: Πρωτόκολλο συνεργασίας Πανεπιστημίου – ΑΝΚΟ

Κοζάνη: Πρωτόκολλο συνεργασίας Πανεπιστημίου – ΑΝΚΟ
Πρωτόκολλο συνεργασίας, μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας και ο Πρύτανης του ιδρύματος.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Tην περαιτέρω και αναγκαία διεύρυνση της συνεργασίας των δύο φορέων σε τομείς όπως, η έρευνα & ανάπτυξη (R&D) προς όφελος κυρίως των μικρομεσαίων και των νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων
Τη δημιουργία «γέφυρας» συνεργασίας και διασύνδεσης της παραγόμενης έρευνας & καινοτομίας που αναπτύσσει, εντατικά, το Πανεπιστήμιο με την επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας με στόχο, κυρίως, την παραγωγή προϊόντων αξίας, με χαρακτηριστικά διεθνούς ανταγωνιστικότητας αλλά και την επίτευξη δικτύωσης και συνεργασίας που θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν συγχρηματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία
Τη συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Τη συνεργασία (partnershipsγια την από κοινού υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RISτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Τη συνεργασία στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επανα-κατάρτιση(re–training) του ανθρώπινου, εργατικού, δυναμικού
Τη συμμετοχή σε κοινές Ομάδες Εργασίας με στόχο την υποστήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σπουδαστών και των επιχειρήσεων
Τη συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης των Πανεπιστημιουπόλεων σε Κοζάνη, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, Καστοριά

από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια