Δ. Μακεδονία: Νέα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων

Δ. Μακεδονία: Νέα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων
Την χρηματοδότηση 10 έργων βελτίωσης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, προϋπολογισμού 3,9 εκ. ευρώ και την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης.

Πρόκειται για τα έργα: Προσδιορισμός των ζωνών προστασίας των έργων υδροληψίας της ΔΕΥΑ: Κοζάνης, προϋπολογισμού 1.871.311,77 ευρώ, της προστασίας των υδάτων  των ΔΕΥΑ: Φλώρινας, με προϋπολογισμό 233.803,60 ευρώ, Εορδαίας, με προϋπολογισμό 223.908,08 ευρώ, Καστοριάς, με προϋπολογισμό 215.154,02 ευρώ και Γρεβενών, με προϋπολογισμό 334.430,45 ευρώ και των Δήμων: Σερβίων, με προϋπολογισμό 226.021,90 ευρώ, Αμυνταίου, με προϋπολογισμό 214.409,39 ευρώ, Δεσκάτης, με προϋπολογισμό 198.027,53 ευρώ, Νεστορίου, με προϋπολογισμό 216.127,26 ευρώ, όπως επίσης την εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης για την προστασία υδάτων του συστήματος υδροδότησης της ΔΕΥΑ Καστοριάς, με προϋπολογισμό 215.154,02 ευρώ και την εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τον προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του  Δήμου Άργους Ορεστικού, με προϋπολογισμό 206.031,77 ευρώ.
Στόχος των έργων που εντάχθηκαν, αποτελεί η προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω της υλοποίησης δράσεων καθορισμού και οριοθέτησης ζωνών ή και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

Τα έργα θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια