Μαύρα τα νέα από το μέτωπο της ανεργίας και των συνταξιούχων

Την καμπάνα χτυπάνε τα στοιχεία που φέρνει στο φως η μελέτη για το δημογραφικό του Σάββα Ρομπόλη (ομότιμου καθηγητή του Παντείου) και του αναλογιστή Βασίλη Μπέτση (υποψήφιου διδάκτορα) για το 2070.

Με βάση τις σημερινές συνθήκες, το εργατικό δυναμικό θα μειωθεί σε 3.201.000 από 4.656.000 άτομα που ήταν τον Μάρτιο του 2020, ο δε αριθμός των συνταξιούχων θα ανέλθει σε 2.820.000 από 2.494.000 που ήταν τον περασμένο Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι το 2070 το εργατικό δυναμικό θα μειωθεί σε σχέση με το 2020 κατά 31%, ενώ οι συνταξιούχοι θα αυξηθούν κατά 13%.
Από τα στοιχεία προκύπτει η συνεχής γήρανση και μείωση του πληθυσμού μέχρι το 2070. 

Συγκεκριμένα, με βάση τις εκτιμήσεις, ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2030 θα είναι 10.303.200 άτομα και το 2070 μόλις 8.603.587, ενώ ανησυχητικό είναι ότι ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων από 34,6 το 2019 υπολογίζεται σε 59,9 το 2070. Κι αυτό σημαίνει ότι για κάθε ένα άτομο ηλικίας πάνω από 65 ετών θα αντιστοιχούν 1,7 άτομα σε ενεργή ηλικία.

Η επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος λόγω γήρανσης του πληθυσμού υπολογίζεται σε 49,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2065, αν όλη αυτή η δραματική εξέλιξη δεν αντιμετωπιστεί με αύξηση των γεννήσεων. Προκύπτει όμως κι άλλη απώλεια. Είναι οι ετήσιες μειωμένες εισφορές λόγω των ελαστικών μορφών απασχόλησης στην αγορά εργασίας, που ανέρχονται σε 2,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη Ρομπόλη – Μπέτση, το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται μέχρι το 2065, όταν με βάση τις οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης θα ανέρχεται σε 49,5 δισ. ευρώ. Εξάλλου οι απώλειες του ασφαλιστικού συστήματος από τις ελαστικές μορφές απασχόλησης υπολογίζονται σε 2,5 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2024 το ποσοστό των νέων μορφών απασχόλησης θα αποτελεί το 64% και από το 2025 μέχρι το 2055 θα αποτελεί το 75% των νέων προσλήψεων.

Η ανεργία θα μειωθεί το 2030 στο 10% και στο 7,5% το 2055.

από freepen.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια