Ψάχνουν τους «κακοπληρωτές» στην Κυβέρνηση και «τρέχουν» να εκδικάσουν 43.000 υποθέσεις του νόμου-Κατσέλη σε ένα χρόνο!

Υποθέσεις που είχαν δικάσιμο μέχρι το 2032 θα εκδικαστούν όλες μέσα στο 2021

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010(νόμος Κατσέλη) που βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, διαπιστώνει ότι ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εκκρεμούν προσδιορισμένες σε δικασίμους μετά την 1η/1/2021 περισσότερες από 40.000 αιτήσεις του ν. 3869/2010, με τη συζήτησή τους να έχει προσδιορισθεί σε πολλές περιπτώσεις σε απώτατο χρόνο, που φθάνει ακόμη και μετά το έτος 2027 με πολλούς να φοβούνται για την ποιότητα του fast-track ελέγχου που θα γίνει τελικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εκκρεμούν 42.709 αιτήσεις του ν. 3869/2010, οι οποίες έχουν χρόνους προσδιορισμένης δικασίμου από το 2020 μέχρι και το 2032.

Ειδικότερα, η κατανομή των αιτήσεων προς εκδίκαση έχει ως εξής: 14.440 είναι κατανεμημένες να εκδικαστούν εντός του 2020, 7.392 αιτήσεις το 2021, 4.785 αιτήσεις το 2022, 4.258 το 2023, 3.136 το 2024, 2.297 αιτήσεις το 2025, 2.196 αιτήσεις το 2026, 1.686 αιτήσεις το 2027, 1.219 αιτήσεις το 2028, 875 αιτήσεις το 2029, 249 αιτήσεις το 2030, 155 αιτήσεις το 2031 και 21 αιτήσεις το 2032.

Όλες αυτές οι εκκρεμείς υποθέσεις θα έρθουν να εκδικαστούν εμπροσθοβαρώς, σε πρώτο βαθμό, μέσα στο 2021. Αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι θα δώσουν απόφαση μέχρι το 2024. Καθώς το δικαίωμα της έφεσης για τους δανειολήπτες του νόμου 3869/2010 θα διατηρηθεί, οι τελεσίδικες αποφάσεις αναμένονται το 2025 – 2027, όταν με το καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα για τον νόμο Κατσέλη, τελεσίδικες αποφάσεις δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν πριν από το 2050!

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού για νέα δικάσιμο εντός του 2021 θα κατατίθεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ετοιμάζει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού θα αίρεται το φορολογικό απόρρητο έναντι των πιστωτών.

Η πλατφόρμα θα κρίνει αυτομάτως ποιοι είναι οι δανειολήπτες που δικαιούνται να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσής τους στο δικαστήριο και θα "κόβει" τους μη επιλέξιμους.

Ο ρόλος της, όμως, δεν θα σταματάει εδώ. Αφού, θα στέλνει τις αιτήσεις των επιλέξιμων δανειοληπτών στις τράπεζες, η πλατφόρμα θα στέλνει ηλεκτρονικά και στα ειρηνοδικεία τα πινάκια με τις υποθέσεις που θα πρέπει να εκδικάζουν, δίνοντας "εντολές" για μαζικές αποκλειστικές εκδικάσεις υποθέσεων του ν. Κατσέλη (αναλόγως της δυνατότητας και του ανθρώπινου δυναμικού του κάθε ειρηνοδικείου, θα πρέπει να εκδικάζεται συγκεκριμένος αριθμός υποθέσεων ανά εβδομάδα).

Η προστασία

Υποστήριξη του κράτους προς τον οφειλέτη με επιδότηση σε δύο στάδια – και στην εξωδικαστική ρύθμιση της οφειλής και στην πτώχευση -, προβλέπει ο Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας που αναμένεται να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο.

Με ΚΥΑ που θα ακολουθήσει την ψήφιση του Κώδικα, θα θεσπιστεί η σύσταση φορέα, ο οποίος θα υποχρεούται να αποκτήσει το ακίνητο που συνιστά την πρώτη κατοικία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η οποία έχει δρομολογηθεί σε διαδικασία πλειστηριασμού. Επιπρόσθετα, ο φορέας θα υποχρεούται να παραχωρήσει την κατοικία προς χρήση στο ευάλωτο νοικοκυριό για 12 έτη, κατόπιν της καταβολής μισθώματος, το οποίο θα υποστηρίζεται από το κράτος, με τη μορφή επιδόματος ενοικίου.

Τόσο στο στάδιο της εξωδικαστικής ρύθμισης, όσο και στο στάδιο της πτώχευσης, το κράτος θα μεριμνά για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδικότερα:

- Παρέχοντας επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας, στο στάδιο της συνολικής ρύθμισης οφειλών, έτσι ώστε να διασώσουν το σπίτι τους. Η επιδότηση θα συνιστά κίνητρο στον οφειλέτη για την επαναφορά στη συνέπεια κάλυψης όλων των υποχρεώσεων.

- Εφόσον οι πιστωτές προβούν σε ενέργειες ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας, τότε το κράτος θα παρεμβαίνει με σκοπό να αποφευχθεί η έξωση.

Στο στάδιο της ρευστοποίησης από τους πιστωτές, παρέχεται ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, μέσω της δημιουργίας ενός ιδιωτικού φορέα για την απόκτηση των ακινήτων, ο οποίος θα επιλεγεί από το κράτος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο εν λόγω φορέας θα υποχρεούται να αποκτήσει το ακίνητο που συνιστά την πρώτη κατοικία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η οποία έχει δρομολογηθεί σε διαδικασία πλειστηριασμού, κατόπιν κήρυξης πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επιπρόσθετα, ο φορέας υποχρεούται να παραχωρήσει την κατοικία προς χρήση στο ευάλωτο νοικοκυριό για 12 έτη, κατόπιν της καταβολής μισθώματος, το οποίο θα υποστηρίζεται από το κράτος, με τη μορφή επιδόματος ενοικίου. Έτσι, αποφεύγεται μια έξωση που θα επερχόταν εάν αποκτούσε κάποιος τρίτος το ακίνητο. Επίσης, ο φορέας υποχρεούται να προσφέρει στον οφειλέτη τη δυνατότητα επαναπόκτησης του ακινήτου εντός 12 ετών.

από ksipnistere.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια