Η Δημοκρατία χρειάζεται μέτρο Αριστοτελικό


Κείμενο του Δημήτρη Νάτση (φιλόλογος M.Ed., εισηγητής σεμιναρίων για την εκπαίδευση- συγγραφέας)
Ἂν ἀναλογιστοῦμε καὶ κατανοήσουμε τὴν διακριτικὴ ματιὰ τοῦ Ἀριστοτέλη γιὰ τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία, ἡ ὁποία ἐν παρόδω ἐκείνη τὴν ἐποχὴ βρισκόταν στὸ ἀπόγειό της, θὰ μπορούσαμε νὰ ἀφομοιώσουμε τὶς ἀρχὲς του καὶ νὰ προσπαθήσουμε καταρχὰς ὡς πολῖτες νὰ τὶς ἐφαρμόσουμε στὸν τόπο μας.

Τὰ κυριότερα χαρακτηριστικὰ ποὺ στοιχειοθετοῦν τὴν σκέψη του, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ μᾶς φανεῖ χρήσιμη, εἶναι τὸ μέτρο, ἡ συλλογικότητα, ἡ ἰδιοπροσωπία, καὶ κυρίως ἡ παιδεία τοῦ κάθε πολίτη, ὥστε νὰ συμμετέχουμε στὶς ἀποφάσεις μὲ ὀρθὸ τρόπο καὶ ὄχι ὅπως συμβαίνει τώρα ἀναλόγως τῆς κομματικῆς παράταξης.
Επιμέλεια παρουσίαση: Πολυξένη Λυκίδου

από youtube, μέσω teleytaiaexodos

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια