Δ. Μακεδονία: Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας από την Περιφέρεια για την Covid-19

Δ. Μακεδονία: Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας από την Περιφέρεια για την Covid-19

Με 5.356.640 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τη στήριξη των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες πρόσληψης ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της Covid-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 της πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Υγείας.

Η πράξη περιλαμβάνει την ενίσχυση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όλων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (π.χ. ΕΚΑΒ) με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα ως 24 μηνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορονoϊού SARS-CoV-2.


από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια