Αυξάνεται το ποσοστό σύνταξης από 25% στο 50% για τα ορφανά και από τους δύο γονείς

moritz320 / pixabay

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α 235), αυξάνεται το ποσοστό σύνταξης από 25% στο 50% για τα ορφανά και από τους δύο γονείς (αμφοτεροπλεύρως ορφανά), σημειώνει η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνοντας παράλληλα τη σχετική διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4756/2020

Άρθρο 44

Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων


H παρ. 4Α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

“(…..)
γ) Για κάθε παιδί ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της σύνταξης. Εάν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς (αμφοτεροπλεύρως ορφανό), το ποσοστό διπλασιάζεται για κάθε σύνταξη.”.


από freepen.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια