Επίδομα 534 ευρώ: Πληρωμές την Πέμπτη για 201.819 εργαζομένους


Επίδομα 534 ευρώ: Πιστώνονται στους λογαριασμούς 201.819 εργαζομένων την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, για τον μήνα Οκτώβριο.

Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 93.964.872,00 ευρώ για 201.819 δικαιούχους από αναστολές συμβάσεων εργασίας Οκτωβρίου και υποβολή μονομερών δηλώσεων.

Αναλυτικότερα αφορούν:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Οκτώβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (59.797.566,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακοσίους είκοσι εννέα (134.829).

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων και είκοσι τεσσάρων ευρώ (25.596.024,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους πενήντα χιλιάδες επτακοσίους ογδόντα πέντε (50.785).

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (8.571.282,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους δέκα έξι χιλιάδες διακοσίους πέντε (16.205).

από dikaiologitika


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια