7 λόγοι που καθιστούν ευάλωτο το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών


Στις 30. 10. 2020 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση οικ. 6677/2020 - ΦΕΚ 4792/Β/30-10-2020, με τίτλο: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019.

Τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση είναι σοβαρά και θα δημιουργήσουν επάλληλα προβλήματα σε βάθος χρόνου. Επισημαίνουμε εδώ τους λόγους για τους οποίους το Μητρώο αυτό είναι επισφαλές και δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί:


1. Πρόκειται, κατ΄ ουσίαν, για έλεγχο συμμόρφωσης του πολίτη στους εμβολιασμούς, ο οποίος αφορά ακόμη και στοχευμένες ομάδες ή και προσωποποιημένη ειδοποίηση: 

  • Εδώ εισάγεται το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, που είναι αντίθετο με το δικαίωμα στην προσωπικότητα του ατόμου.


2. Αποσιωπάται, στην κατά τ΄ άλλα αναλυτική απαρίθμηση των προϋποθέσεων εφαρμογής του νόμου, το δικαίωμα των πολιτών που εμβολιάζονται να ασκήσουν εναντίωση στην καταχώρηση των δεδομένων τους και τη διαγραφή τους από την ψηφιακή αυτή βάση, χωρίς να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας.

  • Εδώ το Κράτος έμμεσα αρνείται το καθολικό αγαθό της Πρόνοιας, που οφείλουν να απολαμβάνουν οι φορολογούμενοι Έλληνες και όλοι οι άνθρωποι, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις.   


3. Χρησιμοποιείται το εν λόγω Μητρώο για χορήγηση πιστοποιητικών εμβολιασμού για σχολεία–ταξίδια κλπ.:

  • Εδώ εισάγεται το θέμα της προϋπόθεσης της υποχρεωτικής καταχώρησης του εμβολιασμού, για να υπάρχει δικαίωμα στις δραστηριότητες της ζωής. Αυτό εγκλείει τον πολίτη σε ένα απέραντο Ψηφιακό Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Κρατουμένων, παγιδευμένων σε κελία προσωπικών δεδομένων!


4. Χρησιμεύει για επεξεργασία, έστω και στατιστικού τύπου των  δεδομένων τους, από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς: Δεν αρκεί ότι καταχωρείται η συνταγογράφηση  των εμβολίων στο μητρώο του πολίτη, όταν αυτός  επισκέπτεται τον γιατρό του με σκοπό να εμβολιασθεί  ;   

  • Εδώ τίθεται το θέμα του ελέγχου της συμμόρφωσης στις διεθνείς οδηγίες, αλλά και της πρόσβασης στην υγεία των Ελλήνων από ξένα Όργανα, που δεν έχουν την εντολή του Ελληνικού Λαού. Κανένας πολιτικός δεν έχει διδαχθεί από τις γιγάντιες κλοπές προσωπικών δεδομένων, που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στις πιο προστατευμένες υπηρεσίες Ασφαλείας; Γιατί τώρα να δημιουργηθεί ένας νέος στόχος, έκθετος στο Κυβερνοέγκλημα;


5. Επιβάλλει τη διατήρηση των στοιχείων της υγείας των ατόμων και μετά το θάνατό τους, επ’ αόριστον, ενώ αλλού αναφέρει για εικοσαετία,  για επιστημονικούς σκοπούς:

  • Εδώ δημιουργείται η υπόνοια πως ένα «βιαστικό» εμβόλιο, (π.χ. ενός κορωνοϊού), θα αξιολογηθεί και μετά το θάνατο των αποδεκτών του με βάση τα ιατρικά τους δεδομένα. Κάνει εντύπωση η εικοσαετία, διότι είναι ο χρόνος που απαιτείται συνήθως για να διαπιστωθεί και να γίνει ένα εμβόλιο ασφαλές. Δεν διευκρινίζει το νομοθέτημα κατά πόσο έχουν δικαίωμα οι κληρονόμοι των αποβιωσάντων να ζητήσουν την ψηφιακή «λήθη» αυτών των δεδομένων.


6. Η καταγραφή των περιστατικών θα γίνεται με βάση και άλλα στοιχεία πέραν του ΑΜΚΑ:  

  • Αυτό σημαίνει: α) Γίνεται συσχετισμός διαφόρων και μη προσδιορισμένων εξ΄ αρχής προσωπικών δεδομένων με τον ΑΜΚΑ. β) Αλλοδαποί που διαμένουν ευκαιριακά και εμβολιάζονται στην Ελλάδα, αλλά και αρκετοί πολίτες αντιρρησίες ΑΜΚΑ δεν θα έχουν τρόπο να αποφύγουν την καταγραφή.


7. Τίθενται  θέματα,  όπως το «δημόσιο συμφέρον» και  η έννοια  του «εκάστοτε  κρίσιμου εμβολίου»: 

  • Αυτές για την ιατρική είναι ασαφείς έννοιεςΠολιτικά όμως μπορεί να ερμηνεύονται αυθαίρετα. Ποιος θα τις κρίνει τελικά; Οι γιατροί ή οι πολιτικοί; Ο Λαός;


Πολλά δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε αδιαφανείς διαδικασίες προώθησης εμβολίων, είτε στο παρόν είτε στο εγγύς παρελθόν∙ όπου υπάρχει καπνός... υπάρχει και φωτιά!  Κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους Έλληνες πολίτες από τον κίνδυνο να κριθούν οι άνω έννοιες, είτε με βάση ενδεχόμενα αφανή οικονομικά ανταλλάγματα προς τους εκάστοτε προωθητές εμβολίων είτε με βάση αθέμιτες επιδιώξεις μιας κατευθυνόμενης  πολιτικής «ορθὀτητας».


Επομένως, είναι ιατρικά και κοινωνικά  ασφαλέστερο, το Εθνικό  Μητρώο Εμβολιασμών να αποσυρθεί αμέσως.

από id-ont.org

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια