Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας και του ΤΕΕ – Τμήμα Δ. Μακεδονίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας και του ΤΕΕ – Τμήμα Δ. Μακεδονίας

Μνημόνιο Συνεργασίας με θέμα «Συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, σε δράσεις και ενέργειες κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027» υπέγραψαν χθες ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ, Στέργιος Κιάνας.

Σκοπός είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών σε όλους τους τομείς, μέσω εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με δράσεις όπως:

-Ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων

-Συνεργασία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας

-Συνεργασία για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτικής, μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης έξυπνων εφαρμογών για την ενέργεια, τη γεωργία, τις υπηρεσίες και εν γένει την ψηφιακή οικονομία

-Διοργάνωση και συμμετοχή από κοινού ενεργειών εξωστρέφειας, δημοσιότητας και κατάρτισης (συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, ενέργειες ευαισθητοποίησης κ.α.)

-Συνδιοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης, προσφερόμενα σε μέλη επαγγελματικών ομάδων, με σκοπό την επανακατάρτισή τους και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους

-Παροχή επιστημονικής υποστήριξης εκ μέρους του Πανεπιστημίου προς το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

-Συμμετοχή από κοινού σε ερευνητικά προγράμματα αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα, με περιοχή έρευνας την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και

-Υλοποίηση από κοινού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από διάφορες πηγές (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά κα τομεακά προγράμματα κ.α.).από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια