Κοζάνη: Υπογραφή σύμβασης για τη βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Νεράιδας

Κοζάνη: Υπογραφή σύμβασης για τη βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Νεράιδας

Την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» υπέγραψε ο δήμαρχος Σερβίων, Χρήστος Ελευθερίου.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεράιδας, και κατέστη αναγκαίο λόγω του μεγάλου αριθμού βλαβών που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στον προς αντικατάσταση αγωγό.

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 – ΜΕΤΡΟ 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CCLD) – LEADER», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., και ο αρχικός προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στις 95.500 ευρώ.


από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια