Δ. Μακεδονία: Στήριξη της ρευστότητας σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Covid-19 

Δ. Μακεδονία: Στήριξη της ρευστότητας σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Covid-19

Υπογράφηκε στις 11 Ιανουαρίου από τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Κασαπίδη, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην  Δυτική  Μακεδονία», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Πρόκειται για δράση προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 1.800 ευρώ, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000 ευρώ και μέγιστο τα 1.800.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), από 27/01/2021, 13.00, έως και την καταληκτική ημερομηνία, 03/03/2021, και ώρα 15.00.


από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια