Πτολεμαΐδα: Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του έργου «Αγωγός διασύνδεσης της Τ/Θ με τη Νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V»

Πτολεμαΐδα: Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του έργου «Αγωγός διασύνδεσης της Τ/Θ με τη Νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V»

Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, για την κατασκευή του έργου «Αγωγός διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης με τη Νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ» διασφαλίζοντας το μέλλον της Τ/Θ ζωτικής σημασίας για την πόλη.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι στα 19.970.000 Ευρώ, θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με επιχορήγηση 15.962.389 Ευρώ και ίδια κεφάλαια της ΔΕΤΗΠ 4.007.611 Ε. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς θερμότητας για τη διασύνδεση της Τ/Θ Πτολεμαΐδας με τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V και αποτελείται από δίδυμους (προσαγωγή και επιστροφή), υπόγειους, προμονωμένους, χαλύβδινους αγωγούς με διάμετρο DN 700 mm, μήκους 11 χιλιομέτρων περίπου. Οι αγωγοί θα μεταφέρουν θερμική ισχύ 140 ΜWth προς την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας και μελλοντικά προς το διασυνδεδεμένο σύστημα Τηλεθερμάνσεων Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας, και Κοζάνης. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 540 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου

από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια