Παράταση ενός έτους για τα αυθαίρετα


Παράταση ενός έτους στην υποβολή των δικαιολογητικών για τα αυθαίρετα δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, αποδεχόμενο τη σχετική πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την παράταση προθεσμιών οι οποίες θα εξέπνεαν το επόμενο διάστημα σχετικά με την αυθαίρετη δόμηση. Οι καταληκτικές ημερομηνίες είχαν οριστεί διαδοχικές και η πρώτη από αυτές θα έληγε, κατόπιν των παρατάσεων που είχαν ήδη δοθεί, στις 8 Φεβρουαρίου 2021. Με την προωθούμενη ρύθμιση του υπουργείου οι καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται κατάέ  ένα έτος και ορίζονται στις ημερομηνίες 8.2.2022, 8.5.2022 και 8.8.2022.

Σημειώνεται ότι οι παρατάσεις αφορούν υπαγωγές αυθαιρέτων στους προηγούμενους νόμους και όχι στον τελευταίο. Συγκεκριμένα, αφορούν παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017) και για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013).

Το υπουργείο εκτιμά ότι η παράταση καθίσταται αναγκαία, καθώς λόγω της πανδημίας υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων μηχανικών που αντιμετωπίζουν σημαντική δυσχέρεια στην εμπρόθεσμη συγκέντρωση και καταχώρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η παράταση θα δοθεί με ρύθμιση που θα ενταχθεί σε σχέδιο νόμου, το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και θα μεταθέτει κατά ένα έτος τις προθεσμίες για την περαίωση δηλώσεων και υποβολή σχεδίων – δικαιολογητικών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

από slpress


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια