Σύμβαση του έργου: «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καστοριάς» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γ. Κασαπίδης

Σύμβαση του έργου: «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καστοριάς» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γ. Κασαπίδης

Την  σύμβαση για την «Συντήρηση του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης και ο ανάδοχος του έργου   Γεώργιος  Μπίλλιας, την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021.

Το έργο, με προϋπολογισμό  μελέτης 234.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) της Π.Ε. Καστοριάς και η συνολική προθεσμία περαίωσης του είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης.


από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια