Π.Ε. Καστοριάς: 22.000 ευρώ για αναβάθμιση εξοπλισμού του Νοσοκομείου

Την έγκριση του σχεδίου και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την προμήθεια και αναβάθμιση του εξοπλισμού, ενέκρινε  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου.

Το έργο προϋπολογισμού 21.862,44 ευρώ, αφορά στην εγκατάσταση άκρως απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Επισκευή – Αναβάθμιση BMS Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Θα χρηματοδοτηθεί κατά 80% από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και κατά 20% από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Καστοριάς.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες και η υλοποίηση του έργου θα διενεργηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.


από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια