Δήμος Καστοριάς: Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για απαλλαγή τελών

Έπειτα από τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, συνεχίζεται
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη
δραστηριότητά τους λόγω Covid, για απαλλαγή τελών καθαριότητας, φωτισμού και
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Η διαδικασία και η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς: Δήμος Καστοριάς – Διαδικτυακή Πύλη (εξυπηρέτηση πολιτών – Απαλλαγή τελών) ή στη διεύθυνση ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ.  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Ε3 έτους 2019 ή Μ2/Μ3 (έναρξη εργασιών) για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
β) τελευταίος λογαριασμός ρεύματος
Ο Δήμος Καστοριάς προκειμένου να διευκολύνει και να εξυπηρετήσει τους
δημότες του που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά παρέχει ανάλογη
υποστήριξη και πληροφορίες και σε μία νέα τηλεφωνική γραμμή: 2467351108,
εκτός από τις τηλεφωνικές γραμμές: 2467351144-145-146 (Τμήμα Εσόδων) που
έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια