Τι πρέπει να κάνετε για να βγάλετε βεβαίωση χρόνου ανεργίας


Ο ΟΑΕΔ στην ιστοσελίδα του παραθέτει τις σχετικές απαντήσεις ως προς την έκδοση δελτίου ανεργίας είτε για εν ισχύ δελτίο είτε για διάστημα που έχει λήξει:
  • Για την έκδοση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας απαιτείται να πληκτρολογήσω ημερομηνίες;

    Για έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, όταν το δελτίο είναι σε ισχύ, δεν χρειάζεται να πληκτρολογούνται  ημερομηνίες. Εκδίδεται η βεβαίωση με τις ημερομηνίες από την έκδοση της κάρτας έως την ημέρα έκδοσης της βεβαίωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν συμπληρωθούν ημερομηνίες που δεν ταυτίζονται με την έναρξη του δελτίου και την τρέχουσα ημερομηνία, δεν εκδίδεται βεβαίωση.

  • Μπορώ να πάρω βεβαίωση για παλιό διάστημα ανεργίας;

    Για έκδοση βεβαίωσης ληγμένου διαστήματος ανεργίας (δελτία ανεργίας που δεν είναι σε ισχύ), πρέπει να συμπληρωθούν οι σωστές ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση που καταχωρείται διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο από το καταχωρημένο, δεν εκδίδεται βεβαίωση.


από freepen.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια