Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Καστοριάς

Το ποσό των 2.054.725 ευρώ θα διατεθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, μετά την ομόφωνη έγκριση  από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου.

Στόχος του έργου, που θα εκτελεστεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς, είναι να προκύψει ένα κτίριο με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.

Στο κυρίως κτίριο του Νοσοκομείου, που εκτείνεται σε δύο υπέργειους ορόφους και ένα υπόγειο, θα εφαρμοστούν καινοτόμες πράσινες αρχιτεκτονικές λύσεις. Θα τοποθετηθεί σύστημα θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος και θα αναβαθμιστεί το σύστημα θέρμανσης με την εγκατάσταση κεντρικών μονάδων αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού.  Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ, για την παραγωγή ενέργειας και σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BMS).


από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια