Έγκριση Πρακτικού επιλογής αναδόχου στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης

Εγκρίθηκε  από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το 1ο Πρακτικό διεξαγωγής ηλεκτρονικής διαδικασίας, για την έγκριση Πρακτικού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 13.145.161€ και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.


από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια