Τι ισχύει για την προσωρινή σύνταξη: Πότε χορηγείται και πότε όχι

blickpixel / pixabay
Στο ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020, με τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 4387/2016 (Α΄85) περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης, για την εφαρμογή των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα, όπως αναφέρει η εγκύκλιος 30 του ΕΦΚΑ:


Α.Άρθρο115(αύξησητουποσοστούπροσωρινήςσύνταξηςγιατιςαιτήσειςπουέχουνυποβληθείχειρόγραφα)


Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγέςγια τους ασφαλισμένους που έχουν καταθέσει έντυπηαίτησησυνταξιοδότησης:

Ι.Σύνταξηλόγωγήρατος

α) Για τους μισθωτούς, ο υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης καθορίζεται πλέον στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12 μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

β) Για τους μη μισθωτούς, (αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4387/2016), ο υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης καθορίζεται πλέον στο 70%του μέσου

μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.


Τα ανωτέρω ποσά προσωρινής σύνταξης καταβάλλονταιμειωμένακατάποσοστό

30%για όσο χρονικό διάστημα οι υποψήφιοι συνταξιούχοι απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει πλέον σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει απαλειφθεί η περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016, η οποία έθετε ως αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης τη συνέχιση της εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Επίσης, συνδυάζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί εργασίας συνταξιούχων, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 (εγκ. 34/2020), οι οποίες καθορίζουν πλέον το ποσοστό μείωσης του ποσού της σύνταξης σε 30%.


Επομένως, έχοντας υπόψη και την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, ότανσυντρέχουν οι κατωτέρω περιπτώσεις α-η δεν μειώνεταιτο ποσό της προσωρινήςσύνταξηςλόγω γήρατος κατά 30%, ήτοι:


α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση τουπρώηνΟΓΑ.


β.Τωνψυχικάασθενώντουάρθρου23τουν.4488/2017(Α’176).


γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σεαυτόν.


δ.Τωνσυνταξιούχωντουτετάρτουεδαφίουτηςπερίπτωσηςα’τηςπαραγράφου1τωνάρθρων1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’210).


ε.Όσωνλαμβάνουντοεξωιδρυματικόεπίδομαήτοαντίστοιχοεπίδοματουάρθρου54τουπ.δ.169/2007 (Α’210).


στ.Τωνπολύτεκνων,τωνοποίωντοένατουλάχιστοντωντέκνωνείναιανήλικοήσπουδάζεισε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους τηςηλικίαςτου ήείναιανίκανο για κάθεβιοποριστική εργασία.


ζ.Τωνπροσώπωνπουαναφέρονταιστηνπαράγραφο3τουάρθρου4τουν.4387/2016.


η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους απόαπασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφωνκαιαλιέων δενυπερβαίνει τοποσό των δέκαχιλιάδων(10.000)ευρώ.


Αντίθετα, δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος ότανπαρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξηςσύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (περ. η της παρ. 7 του άρθρου 115). Όμως, ανμεταγενέστεραεκλείψειολόγοςαυτός,ηπροσωρινήσύνταξηκαταβάλλεταιαπότηνπρώτητουεπόμενουμήνατηςυποβολής τηςσχετικήςνέαςαίτησηςτου ενδιαφερομένου.


Υπενθυμίζεται ότι με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, που αναφέρεται στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς τηςΓενικήςΚυβέρνησηςυποχρεωτικώςυπακτέαστηνασφάλισητουe-Ε.Φ.Κ.Α., θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης με κριτήριο το χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος. Συγκεκριμένα, για τους συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και την 28.2.2021,αφενός, αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσηςτου 61ου έτους της ηλικίας τους και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, το μεικτό ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%. Από 1.3.2021 και εφεξής η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης γίνεται πλέον μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους (εγκ. 34/2020).


Όσον αφορά το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος, για τους μεν μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α. η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί ναυπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης (384,00€) ούτε να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής (768,00€), στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τουςελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης (384,00€) ούτεμεγαλύτερη από το ποσό που ισούται με το ύψος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασιαζόμενο επί δυόμισι φορές (960,00€),στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.


ΙΙ.Σύνταξηλόγωθανάτου


Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγωθανάτου, η προσωρινή σύνταξη, όπως διαμορφώνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται στους δικαιούχους σε ποσοστό 70% (παρ. 4). Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης λόγω θανάτου (άρθρο 12 Ν. 4387/2016, όπως ισχύει). Και στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι δεναπαιτείταιπλέονηδιακοπήτηςεργασίαςκατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προκειμένου να χορηγηθεί στον δικαιούχο προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου.


ΙΙΙ.Έκδοσηαπόφασης


Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών από τηνημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (και όχι από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης) ήαπότηνημερομηνίαοριστικοποίησηςτηςκρίσηςτων


υγειονομικώνεπιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου (παρ. 8).
Β. Άρθρο 116 (Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικήςυποβολής)

Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγέςγια τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτησησυνταξιοδότησης:


Ι. Κατ’ αρχήν, το άρθρο αυτό δεν καταλαμβάνει τους ασφαλισμένους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/1955 (Α΄71).


ΙΙ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη χορηγείται σεποσοστό80%του ποσού που υπολογίζεται ως προσωρινή στις συντάξεις λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας εφόσον συμμετέχουν στην απονομή και τατέκνα και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (όπως ισχύει). Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης. Ότανδενσυμμετέχουνστησύνταξηκαιτατέκνα,η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.


ΙΙΙ. Δεν απαιτείται πλέον η διακοπή της εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης προκειμένου να χορηγηθεί στον δικαιούχο προσωρινή σύνταξη.


Γ.Λοιπέςδιατάξεις

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 115, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσει τη διαδικασία, τον τρόπο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της διαφοράς στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 115 στις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

Ομοίως, με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 116 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσει τη διαδικασία χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη λόγω εργασίας, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 116 στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


Κατόπιν των ανωτέρω, ως προς τα ζητήματα αυτά θα κοινοποιηθούν οδηγίες μεταγενέστερα.

ΗΓενικήΔιεύθυνσηΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιώνθαπρέπειναμεριμνήσειγιατηνενσωμάτωσητωνκοινοποιούμενωνδιατάξεωνστομηχανογραφικόσύστημα.


Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο οικονομικής υποστήριξης των υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν είναιεπιτρεπτόνααποτελέσειαιτίακαθυστέρησηςστηναπονομήτηςοριστικήςσύνταξης.από freepen.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια