Πυρ και λόγος. Ο Προμηθεϊκός ελληνισμός ως πραγματικός ανθρωπισμός


Η Φιλοσοφία της Ελληνικής Μυθολογίας είναι γέννημα-θρέμμα του φυσικού λόγου, που ξεδιπλώνεται μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Κυριολεκτικά όμως φανερώθηκε ως έλλογη θέαση στα πέλαγα και τους βράχους της Ελληνικής γης. Ο Δίας ήταν και είναι, για τους Έλληνες, η σκέψη, ο στοχασμός, που σταματούσε το χρόνο, προκειμένου να άρει την ασταμάτητη κίνηση που στεκόταν εμπόδιο σε κάθε δυνατότητα σύλληψης των όντων.

Στόχος της διάνοιας (Δίας) ήταν να βυθίζεται μέσα στα όντα, τον μερικό ή καθολικό κόσμο, για να τα απαριθμεί και να οργανώνει έναν τρόπο συνύπαρξής τους, ώστε να έχουν νόημα. Ο Προμηθέας, φανερώθηκε ως το σύμβολο της συνεκτικής λογικής ανθρώπινης Σοφίας, προκειμένου να εντάξει τα όντα μέσα στον χωρόχρονο, στην φυσική τάξη του χώρου σε σχέση με τον χρόνο που συλλαμβάνονται. Για αυτό αντιστάθηκε στη μονοδιάστατη σύλληψη των όντων μόνο σε σχέση με το χρόνο.



Επιμέλεια παρουσίαση: Πολυξένη Λυκίδου Κείμενο του Αθανάσιου Μιχαλόπουλου

από youtube, μέσω teleytaiaexodos

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια