Δ. Μακεδονία: Συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα Στέγασης φοιτητώ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν τη στέγαση φοιτητών/ριών του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του έργου, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, καλούνται οι ωφελούμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους, ώστε να τύχουν της ανάλογης χρηματοδότησης.

Το έργο, στο οποίο εντάσσεται και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως δυνητικά ωφελούμενος φορέας, αφορά (όπως πρόκειται να εξειδικευτεί) την πρόσκληση για εκμίσθωση κλινών στις πόλεις της Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας, προκειμένου να στεγαστούν φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο συγκαταλέγεται στο άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

www.ertnews.gr

από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια