Βρήκαν ευκαιρία να κάνουν υποχρεωτική έπαρση στο ευρωπαϊκό κουρελόπανο σε όλα τα δημόσια κτίρια....

Η είδηση:
 
Μαζί μέ τήν ἑλληνική – Στέρησις μισθοῦ σέ Δημάρχους Περιφερειάρχες πού «σηκώνουν» σημαῖες ξένων κρατῶν χωρίς ἀποχρῶντα λόγο
 
ΟΛΑ ξεκίνησαν ἀπό ἕνα τυχαῖο γεγονός: δημότες Δήμων στούς ὁποίους ἔχουν ἐκλεγεῖ δήμαρχοι τῆς Ἀριστερᾶς διεμαρτυρήθησαν ἐντόνως στίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν γιατί οἱ ἄρχοντές τους ὑπέστειλαν τήν ἑλληνική σημαία ἀπό τά δημαρχεῖα καί μέ ἀφορμή διάφορα γεγονότα ἔκαναν ἔπαρση σημαίας ἄλλων ξένων χωρῶν ὅπως ἡ Παλαιστίνη, ἡ Κούβα κ.ἄ. Οἱ καταγγελίες αὐτές ἔδωσαν τήν ἀφορμή γιά νά διερευνηθεῖ τό νομικό καθεστώς πού διέπει τά τῆς ἐπάρσεως τῶν σημαιῶν σέ δημόσια κτίρια τό ὁποῖο εἶναι ἀπαρχαιωμένο, καθώς ἰσχύει ἀπό τό 1976. Διεπιστώθη κενό μέγα. Ἡ ἀνάρτησις τῶν σημαιῶν εἶναι προαιρετική. Τόσο γιά τήν ἑλληνική ὅσο καί γιά τήν εὐρωπαϊκή. Καί σέ κανέναν αἱρετό δέν ἀπαγορεύεται νά σηκώσει αὔριο μιά σημαία μέ σύμβολα ἀναρχικά, ἐξτρεμιστικά κ.λπ.
 
Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ἡ ἁρμοδία ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν προχωρεῖ σέ κατηγοριοποίηση σημαιῶν καί εἰσηγεῖται στόν ἁρμόδιο ὑπουργό τίς ἑξῆς ἀλλαγές: 
 
1. Οἱ σημαῖες πού ἀναρτῶνται σέ δημόσια κτίρια διαχωρίζονται σέ διεθνεῖς- θεσμικές, σέ ἱστορικές, σέ τοπικές καί σέ σημαῖες ξένων χωρῶν. 
 
2. Ἡ σημαία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως θά ἀναρτᾶται ὑποχρεωτικῶς μαζί μέ τήν ἑλληνική σέ ὅλα τά δημόσια κτίρια. Ἕως σήμερα ἡ ἀνάρτησίς της ἐγίνετο ἐθιμικῷ δικαίῳ. Ἐσχάτως εἶχε παρατηρηθεῖ ὅτι Δήμαρχοι τόσο ἀπό τήν Ἀριστερά ὅσο καί ἀπό τήν πατριωτική Δεξιά ἔδειχναν ἀπροθυμία νά κάνουν ἔπαρσή της στά δημοτικά κτίρια. Τώρα ἡ ἔπαρσις θά γίνει ὑποχρεωτική. 
 
3. Οἱ Δῆμοι καί οἱ περιφέρειες δύνανται νά ἀναρτοῦν τήν τοπική σημαία στά δημοτικά καί περιφερειακά καταστήματα καθώς αὐτή εἶναι στοιχεῖο τῆς ταυτότητος τοῦ τόπου τους. Ἰδιαίτερα σέ τοπικές ἐπετείους. 
 
4. Σημαῖες ἱστορικές ὅπως ἡ σημαία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ θά ἀναρτῶνται στά δημόσια κτίρια κατά βάσιν τήν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ ἐθνικῶν ἤ ἱστορικῶν ἐπετείων. 
 
5. Ἡ ἔπαρσις σημαίας ξένων χωρῶν σέ δημόσια κτίρια θά γίνεται μόνον ὅταν ὑπάρχει λόγος ὅπως ἡ ἐπίσκεψις πρέσβεως στόν Δῆμο ἤ τήν περιφέρεια, ἡ ἀδελφοποίησις πόλεων, ἡ συμμετοχή ξένου πολιτιστικοῦ συλλόγου σέ φεστιβάλ κ.λπ. Δέν θά ἐπιτρέπεται ὅμως γιά λόγους πολιτικούς ὅπως π.χ. ἡ κρίσις στήν μέση Ἀνατολή. 
 
6. Σύμφωνα τήν εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς στόν Ὑπουργό Μάκη Βορίδη ἡ παραβίασις τῶν νέων κανόνων σημαιοστολισμοῦ θά ἀποτελεῖ ἐφ’ ἑξῆς πειθαρχικό παράπτωμα γιά δημάρχους, περιφερειάρχες καί θά τιμωρεῖται μέ στέρηση μισθοῦ ἑνός μηνός. 
 
Τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν προτίθεται νά ἀναλάβει τήν σχετική νομοθετική πρωτοβουλία μετά ἀπό διαβούλευση μέ τήν ΚΕΔΕ ἕως τόν Δεκέμβριο.
 
 
ΣΧΟΛΙΟ
 
Θέλω να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι δεν είμαι ντε φάκτο εχθρός της Ευρώπης ως μιας ηπείρου που επηρεάστηκε τα μέγιστα από τον Ελληνισμό και επίσης ότι τουλάχιστον η ανατολική κατοικείται από εκατομμύρια Ορθοδόξους Χριστιανούς αδερφούς μας...
 
Είμαι λοιπόν αναφανδόν εχθρός αυτής της φασιστικής και νεοταξικής Ευρωπαϊκής Ενωσης και θεωρώ με αποδείξεις ότι είναι ανθελληνική, αντικοινωνική, φασιστική και αντιχριστιανική...
Φυσικά μισώ κάθε σύμβολό της και θεωρώ ότι εκφράζει ακριβώς αυτήν την στάση...
Η Ε.Ε. ελέγχεται πλήρως από μυστικές λέσχες και στοές και τύπους που αποτελούν "πρωτοπαλίκαρα" της Νέας Τάξης όπως ο Σόρος....
 
Δεν θα κάτσω να αναλύσω εδώ πέρα τον ισχυρισμό μου για το ότι είναι μια "Ενωση" ανθελληνική, αντικοινωνική, φασιστική και αντιχριστιανική διότι όσοι έχουν παρόμοιες απόψεις το γνωρίζουν πολύ καλά και οι υπόλοιποι μπορούν απλά να κάτσουν να το ψάξουν....
 
Η μόνη πράξη που κάνει η ΕΕ και θεωρείται ότι είναι προς όφελος των κρατών είναι οι χρηματοδοτήσεις που ονομάζονται Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Μνημόνια, Επιχορηγήσεις κλπ....
Αλλά δυστυχώς ακόμα κι αυτές οι χρηματοδοτήσεις έχουν ένα τρομακτικό ηθικό και κοινωνικό κόστος και ουσιαστικά δένουν τον επιχορηγούμενο χειροπόδαρα...
Μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι σε μερικές χώρες για παράδειγμα κόβουν τις χρηματοδοτήσεις επειδή πολύ απλά δεν δέχονται να θεσπίσουν νόμους υπέρ της ομοφυλοφιλίας!!!!! Ή απαιτούν να ξεκινήσει προπαγάνδα υπέρ των διεστραμμένων στα σχολεία τους!!!!

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Γέροντες στο Αγιον Ορος όταν μερικές μονές πριν χρόνια, άρχισαν να δέχονται επιχορηγήσεις για την αναστήλωση και συντήρησή τους, έφεραν αντιρρήσεις, διότι κατάλαβαν ότι στην συνέχεια η ΕΕ θα απαιτούσε παράλογα πράγματα... 
Και ήδη αυτός είναι ένας από τους λόγους που όπως πολλοί γνωρίζουμε έχει συμβεί αυτό που μεταξύ μας η χριστιανοί ψιθυρίζουμε ότι: ακόμα και το Αγιον Ορος έχει βάλει νερό στο κρασί του και κάνει τα στραβά μάτια σε πάρα πολλά στραβά της διοίκησης της Εκκλησίας μας αλλά και σε αντιχριστιανικές αποφάσεις του άθεου κράτους (ειδικά τα τελευταία χρόνια με τον κορωνοϊό)....

Τώρα οι νεοταξίτες μετά τα σχολεία και την Βουλή θέλουν να σηκώσουν υποχρεωτικώς το μπλέ λάβαρο με τα κίτρινα αστεράκια δίπλα στην τιμημένη Ελληνική μας σημαία για την οποία ποταμοί αίματος έχουν χυθεί....
Ισως καλοί μου φίλοι δεν αργεί η εποχή που θα κρατήσουν μόνο αυτήν οι νεοταξίτες αλλοτριωμένοι Ελληνόφωνοι για να ξεχωρίζουν από εμάς τους Ελληνες που θα κρατούμε στα χέρια ΜΟΝΟ την Ελληνική μας σημαία....

Με ποιο δικαίωμα σηκώνεται αυτό το βρωμερό λάβαρο πλάι στην σημαία μας στα δημόσια κτίρια;
Μας ρωτήσατε;
Δεν μας ρωτήσατε όταν μπήκατε στην ΕΕ...
Δεν μας ρωτήσατε όταν μπήκατε στο οικονομικό δολοφονικό όπλο που λέγεται Ευρώ...
Δεν μας ρωτήσατε όταν μας φέρατε τα Μνημόνια της ΕΕ...
Δεν μας ρωτήσατε όταν μας φέρατε τα εμβόλια της ΕΕ...
Και η μια και μόνη φορά που μας ρωτήσατε ήταν το δημοψήφισμα του 2015 εν μέσω κλειστών τραπεζών (με εντολή της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας δηλαδή της ΕΕ) και τρόμου από όλα τα φερέφωνα της ΕΕ... ότι η πατρίδα θα καταστραφεί αν ψηφίσουμε ΟΧΙ...
Κι όμως οι Ελληνες άντεξαν την πίεση και ψήφισαν σε ποσοστό 62% ΟΧΙ το οποίο αν δεν υπήρχε ο τρόμος, οι κλειστές τράπεζες και οι εκβιασμοί θα ήταν άνω του 80%...

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
Ολο το αριστεροδεξιό σιχαμερό και προδοτικό συνονθύλευμα να τρομοκρατηθεί και να τουμπάρουν την απόφαση του λαού μας....
Εβγαιναν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός κλπ και μιλούσαν για το ότι ο λαός μας αποφάσισε ότι θέλει την ευρωπαϊκή του πορεία!!!!!!!!!

Αφού μας είχαν "πείσει" ότι το ΟΧΙ σήμαινε Εξω από το Ευρώ και την ΕΕ μετά το γύρισαν ως απατεώνες, και με μια τεράστια κωλοτούμπα ο Τσίπρας έφερε το 3ο Μνημόνιο!!!!!!

Ενδεικτικά....
Βλέπετε γύρω μας λαθρομετανάστες....η ΕΕ φταίει (μαζί με τους προδότες)
Βλέπετε γύρω σας gay pride η ΕΕ φταίει που απαιτεί από τις χώρες μέλη να αποδέχονται την προπαγάνδα των ΛΟΑΤΚΙ...
Βλέπετε γύρω σας μια αλλοτριωμένη νεολαία; ... η ΕΕ φταίει που έχει μετατρέψει την ελληνική παιδεία σε ένα ξενομανές και άθεο εκπαιδευτικό εργαλείο δημιουργίας νεοταξικών παγκοσμιοποιημένων πολιτών...
Βλέπετε γύρω σας καμένα δάση..... η ΕΕ φταίει και θα το καταλάβετε όσοι ζείτε στα καμένα σε λίγο καιρό....
Για όσα άσχημα συμβαίνουν στον τόπο μας να ξέρετε ότι πέραν των ξεπουλημένων πολιτικών έχει βάλει το πόδι της η φασιστική κατοχική δύναμη που λέγεται Ευρωπαϊκή Ενωση...
 
Βλέπετε τι συμβαίνει στην Κύπρο μας;
Μια χώρα μέλος της ΕΕ έχει καταληφθεί από ξένο ΜΗ μέλος κράτος με την στρατιωτική βία και όμως η Τουρκία καλείται σαν συνεργάτης και συζητά με την ΕΕ!!!!
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη την ατμομηχανή της ΕΕ την Γερμανία έχουν παραπάνω από άριστες σχέσεις με την Τουρκία.... 
 
Το βρωμερό λοιπόν κατοχικό της λάβαρο δεν το δέχομαι και δεν θέλω να το βλέπω πουθενά πλάι στην ένδοξη και αιματόβρεκτη Ελληνική μας σημαία.....
Ζω με την ελπίδα να υποσταλεί για πάντα και να ξεκουμπιστούν όλοι αυτοί από την πατρίδα μας και την Ευρώπη και να αναπνεύσουμε επιτέλους τον αέρα της ελευθερίας...

Το οφείλουμε στα παιδιά μας να διορθώσουμε το λάθος αυτό των γονιών μας.... (που όμως δεν ρωτήθηκαν αλλά απλά το ανέχθηκαν)....

από koukfamily.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια