Δυτική Μακεδονία: Πρόσληψη 260 ατόμων στο λιγνιτικό Κέντρο

Στην πρόσληψη 260 ατόμων προχωράει η ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στις μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και το χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Έκτακτο Προσωπικό.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους της ΔΛΚΔΜ κα Κυριακίδου Αικατερίνη (a.kyriakidou@dei.gr), κα Ναούμ Αικατερίνη (a.naoum@dei.gr) και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/ Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ υπόψη κας. Ναούμ Αικατερίνης (τηλ. επικ. 2463052218) ή Κυριακίδου Αικατερίνης (τηλ. επικ. 2463052251)

www.ertnews.gr

από ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια