Προβλέψτε το μέλλον των τηλεπικοινωνιών με τα «Ψηφιακά Δίδυμα»


Κοιτάξτε τον καθρέφτη και προβλέψτε το μέλλον των τηλεπικοινωνιών

By Martin Laesch, Chief Technology Officer at Neural Technologies

Η υιοθέτηση του 5G θα απελευθερώσει στο μέγιστο τις δυνατότητες της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, των έξυπνων πόλεων και του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT),παρουσιάζοντας ευκαιρίες για τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών (CSP) να ενισχύσουν τις τρέχουσες πηγές εσόδων ή να δημιουργήσουν εντελώς νέες πηγές εσόδων.

Οι καταναλωτές συνεχίζουν να επιδεικνύουν ακόρεστη όρεξη για δεδομένα, και με την χρήση εφαρμογών που απαιτούν πολλά δεδομένα για να λειτουργήσουν, εξασφαλίζοντας μια θέση στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών, αυτό θα συνεχιστεί εκθετικά και στο μέλλον.

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών (CSP) αντιμετωπίζουν σήμερα ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την αξιοποίηση των δικτύων 5G και την προσφορά στους πελάτες νέων τύπων υπηρεσιών.
Για να ξεπεραστεί αυτή η πρόκληση, απαιτούνται νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση πολύπλοκων επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε να παρέχεται στους πελάτες η νέα εξατομικευμένη εξυπηρέτηση που περιμένουν σε έναν ταχέως εξελισσόμενο, ψηφιακό κόσμο.

Μέχρι το 2025, οι CSP θα πρέπει ήδη να αξιοποιούν τα δίκτυα 5G για να προσφέρουν νέους τύπους υπηρεσιών σε διάφορες πελατειακές βαθμίδες. Οι προκλήσεις αυτού του εγχειρήματος θα έγκεινται στην ικανότητα κλιμάκωσης των τηλεπικοινωνιακών πλατφορμών, στην αυτοματοποίηση της διαχείρισης του κύκλου ζωής των τμημάτων του δικτύου και στην ενσωμάτωση της προβλεπτικής ζήτησης και συντήρησης - όλα αυτά εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργική αποδοτικότητα και ένα παρασκηνιακό εργατικό δυναμικό για την υποστήριξη της βελτιστοποίησης της πλατφόρμας.


Χρήση της αυτοματοποίησης για τη βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ένα αναλυτικό μοντέλο δεδομένων -μοντέλο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence / AI) - και η μηχανική μάθηση (machine learning / ML) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των ψηφιακών διδύμων και δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο του "TM Forum Digital Twins catalyst project 2019."
Η τεχνολογία χρησιμεύει ως εικονική αναπαράσταση μιας οντότητας ή ενός συστήματος του πραγματικού κόσμου, η οποία λειτουργεί ως καθρέφτης για την παροχή μέσων προσομοίωσης, πρόβλεψης και πρόβλεψης της συμπεριφοράς στον ψηφιακό κόσμο.
Στο πλαίσιο του καταλυτικού έργου, η τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων εφαρμόστηκε σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης, όπως ένα δίκτυο, άνθρωποι, οργανισμοί και διαδικασίες, προκειμένου να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την εφαρμογή τους στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων του 2025.

Για να είναι δυνατή η τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων, είναι απαραίτητο ένα κοινό μοντέλο δεδομένων. Όλα τα δεδομένα πρέπει να ταξινομηθούν και να δομηθούν με τον ίδιο τρόπο για να μπορέσει να αποδώσει η ψηφιακή τεχνολογία. Η ψηφιακή ενσωμάτωση είναι το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό εφικτό.
Ένα παράδειγμα ψηφιακού διδύμου είναι αυτό ενός πελάτη. Αυτό το ψηφιακό δίδυμο του πελάτη θα αναπαρίσταται σε έναν χάρτη θερμότητας με εικονίδια που θα βοηθούν στην οπτικοποίηση των πτυχών του ψηφιακού τρόπου ζωής του, όπως αν περνάει πολύ χρόνο σε παιχνίδια, αν χρησιμοποιεί πολύ το κινητό τηλέφωνο και αν είναι σωματικά ανενεργός.
Αυτό το ψηφιακό δίδυμο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών επικοινωνιών (CSP) για να προσαρμόσει τα μηνύματα στο συγκεκριμένο άτομο.

Για παράδειγμα, το ψηφιακό δίδυμο μπορεί να δείξει ότι ο πελάτης έχει χαμηλό αριθμό βημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει μια ειδοποίηση προς το άτομο να είναι πιο ενεργό.

Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό δίδυμο, οι πάροχοι μπορούν επίσης να προσδιορίσουν πού θα υπάρξει σημαντική αύξηση της καθυστέρησης στο δίκτυο και στη συνέχεια να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με το ψηφιακό δίδυμο του πελάτη για να μάθουν τι πρόκειται να επηρεαστεί και να καθορίσουν την επόμενη καλύτερη ενέργεια.

Το ψηφιακό δίδυμο μπορεί επίσης να επιταχύνει τους κύκλους ανάπτυξης προϊόντων, να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα και να δημιουργήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε έξυπνα αποτελέσματα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εξατομικεύσουν την εμπειρία των πελατών και να ανταποκριθούν στις ακριβείς απαιτήσεις τους. 
Σε αντάλλαγμα, αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξάνουν και να βελτιώνουν την πελατειακή τους βάση μέσω στοχευμένων εκστρατειών και να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και προσφορές. 
Με τη σειρά του, αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη αφοσίωση και διατήρηση των πελατών, καθώς και μεγαλύτερες δαπάνες των πελατών μέσω της εξατομίκευσης με έγκαιρες εξατομικευμένες προσφορές.

Αποδεδειγμένες μέθοδοι για το μέλλον

Το "TM Forum Digital Twins catalyst project" απέδειξε ότι τα ψηφιακά δίδυμα δεν λειτουργούν μόνο για τη κατασκευαστική βιομηχανία αλλά και για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Στο πλαίσιο του έργου, η Neural Technologies δημιούργησε με επιτυχία ένα (ψηφιακό) δίδυμο πελατών παράλληλα με τη συνδυασμένη ανάπτυξη ενός (ψηφιακού) δίδυμου δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ενός (ψηφιακού) δίδυμου εταιρικού δικτύου IP - όλα προερχόμενα από το βασικό μοντέλο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Επιπλέον, το "TM Forum Digital Twins catalyst project" ανέδειξε και την επικοινωνία μεταξύ των διδύμων σε πραγματικό χρόνο.

Χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ανοικτές διεπαφές προγράμματος εφαρμογών (API) του TM Forum, η Neural Technologies μπόρεσε να μοιραστεί τις προσομοιώσεις, τις προβλέψεις και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, έτσι ώστε κάθε (ψηφιακό) δίδυμο να μπορεί να προτείνει μια πιο τεκμηριωμένη δράση, αντί για μια απομονωμένη άποψη.

Εν τέλει, μέσω της χρήσης τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, θα είναι εφικτή μια πιο ολιστική εικόνα σε ολόκληρο το δίκτυο του παρόχου, καθιστώντας δυνατή όχι μόνο τη λήψη πιο τεκμηριωμένων προτεινόμενων ενεργειών αλλά και εξίσου ταχύτερων αποφάσεων.
Ως αποτέλεσμα, όλα αυτά τα σενάρια με το ερώτημα «τι θα γινόταν αν», θα μπορούσαν τώρα να γίνουν στον εικονικό κόσμο χωρίς να επηρεάσουν τον πραγματικό κόσμο.


Εκτός από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών με τον ολοένα αυξανόμενο όγκο χρήσης δεδομένων, οι προμηθευτές λογισμικού, όπως η Neural Technologies, πρέπει να παρέχουν λύσεις που είναι σε θέση να ανταλλάσσουν δεδομένα με κάθε είδους συνδεδεμένο σύστημα.
Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων θα είναι το κλειδί και η χρήση των APIs σε πραγματικό χρόνο θα αυξηθεί. Τα βιομηχανικά πρότυπα για αυτά τα API, όπως αυτά που καθορίζονται μέσω των ανοικτών API του TM Forum, θα βοηθήσουν στην τυποποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών, την οποία οι Neural Technologies υποστηρίζουν πλήρως - ήδη απο σήμερα.

Με περισσότερα δεδομένα να γίνονται διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet Of Things / IoT) και του 5G στο μέλλον, οι πάροχοι πρέπει να προετοιμαστούν για να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. 
Τα δεδομένα είναι το περιουσιακό στοιχείο κάθε παρόχου, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence / AI) και της μηχανικής μάθησης (machine learning / ML), αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν για να επιτρέψουν στους πάροχους υπηρεσιών επικοινωνιών (CSP) να ενισχύσουν τις τρέχουσες πηγές εσόδων δημιουργώντας εντελώς νέες ροές εσόδων. 
Έτοιμοι να βοηθήσουν τους CSPs να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, οι υπερσύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάλυσης της Neural Technologies μπορούν να βοηθήσουν τους CSPs να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και να δημιουργήσουν νέες ροές εσόδων.

από oaskhths.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια