Κι άλλη επιβάρυνση σε δανειολήπτες ελβετικού φράγκου - Τι αλλάζει στο επιτόκιο

Πιο ακριβό από το LIBOR το ελβετικό διατραπεζικό επιτόκιο SARON που θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου

Μετά τις τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί οι δανειολήπτες από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, έρχεται μία ακόμη αλλαγή από την αρχή του επόμενου έτους, που θα προκαλέσει νέες επιβαρύνσεις, μικρές αλλά όχι αμελητέες, καθώς καταργείται το διατραπεζικό επιτόκιο Libor ως βάση υπολογισμού των τόκων και καθιερώνεται το ελβετικό διατραπεζικό επιτόκιο SARON.

Το διατραπεζικό επιτόκιο της αγοράς του Λονδίνου (London Inter Βank Offered Rate) που, παρεμπιπτόντως, αναγνωρίζεται ως μια επινόηση του κορυφαίου Έλληνα τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη, βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, μετά το ξέσπασμα σκανδάλων χειραγώγησής του από μεγάλες τράπεζες.

Το LIBOR για το ελβετικό φράγκο αποτελούσε ως τώρα τη βάση για τους υπολογισμούς όλων των δανείων, μεταξύ άλλων και αυτών που έχουν χορηγηθεί σε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες για την απόκτηση κατοικιών ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της πρώτης δεκαετίας του 2000, όταν τα ελβετικά επιτόκια ήταν πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ευρώ και τα δάνεια ελβετικού φράγκου εμφανίζονταν ως ένα εξαιρετικά ελκυστικό προϊόν, πριν ξεσπάσει η μεγάλη οικονομική κρίση, που οδήγησε στη θεαματική ανατίμηση του φράγκου και προκάλεσε τεράστιες απώλειες στους δανειολήπτες.

Βάσει διεθνών συμφωνιών, το LIBOR εγκαταλείπεται ως βάση υπολογισμού των επιτοκίων στα δάνεια ελβετικού φράγκου από την 1η Ιανουαρίου 2022 και, στη θέση του, υιοθετείται ως νέο σημείο αναφοράς το ελβετικό διατραπεζικό επιτόκιο ημέρας, το SARON (Swiss Average Rate Overnight). Αυτή η αλλαγή φέρνει επιβαρύνσεις για τους δανειολήπτες, δεδομένου ότι το SARON είναι ελαφρώς υψηλότερο από το LIBOR. Ειδικότερα,

  •     Το SARON διαμορφώνεται σήμερα στο -0,7083 σε μηνιαία βάση, ενώ αντίστοιχα το LIBOR ενός μήνα διαμορφώνεται στο 0,8048. Στο SARON προστίθεται μια σταθερή προσαρμογή που ανέρχεται σε -0,0571% για την εξομάλυνση της διαφοράς με το LIBOR. Έτσι το νέο επιτόκιο με βάση το SARON διαμορφώνεται σε -0,7654%, δηλαδή είναι ελαφρώς υψηλότερο, περίπου κατά 5%, από το Libor. Αυτή η διαφορά θα προκαλέσει από το 2022 επιβάρυνση της μηνιαίας δόσης για τους Έλληνες δανειολήπτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναπροσαρμογή των δανειακών συμβάσεων θα γίνει αυτόματα, χωρίς δυνατότητα των δανειοληπτών να την προσβάλουν στα δικαστήρια. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η μετάβαση στο νέο καθεστώς των επιτοκίων στα δάνεια ελβετικού φράγκου γίνεται με βάση σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό που δημοσίευσε στις 22 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Κανονισμού στα ελληνικά).

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1847 αναφέρεται στον καθορισμό καταστατικού υποκατάστατου για ορισμένες εκδόσεις του CHF LIBOR:

  •     Ο εν λόγω Εκτελεστικός Κανονισμός ορίζει ως επιτόκιο αντικατάστασης του CHF LIBOR το ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON πλέον ενός σταθερού περιθωρίου προσαρμογής, όπως αυτό δημοσιεύεται για καθεμία από τις σχετικές διάρκειες του ανατοκιζόμενου SARON (ενός, τριών, έξι και 12 μηνών).
  •     Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23β του Benchmarks Regulation, το επιτόκιο αντικατάστασης του CHF LIBOR αντικαθιστά, αυτόματα εκ του νόμου, όλες τις αναφορές στον εν λόγω δείκτη σε κάθε σύμβαση και σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, που δεν περιέχουν εφεδρικές (εναλλακτικές) διατάξεις.
  •     Δεδομένου ότι το LIBOR θα παύσει να δημοσιεύεται την 1η Ιανουάριου 2022, τα καθορισμένα επιτόκια θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις αναφορές στο CHF LIBOR από την ημερομηνία αυτή και μετά. Ο ως άνω Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι τιμές του 1-month SARON Compound Rate δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ελβετικού χρηματιστηρίου (Swiss Stock Exchange - SIX).


από freepen.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια