Να ανακοπεί η καταστροφική πορεία στο Κυπριακό

Κυπριακό: Οι τουρκικές δυνάμεις κατοχής παραμένουν από το 1974 στην Κύπρο, ενισχύονται συνεχώς και αποτελούν μόνιμη απειλή κατά των ελεύθερων εδαφών 
 
Του Φοίβου Κλόκκαρη *
 
Η Τουρκία μετά την κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου το 1974, προχώρησε στην εκρίζωση τουΕλληνικού στοιχείου που πλειοψηφούσε συντριπτικά, προέβει σε συστηματικό εποικισμό/ισλαμοποίηση του καταληφθέντος εδάφους και εγκατέστησε ισχυρές τουρκικές δυνάμεις κατοχής (ΤΔΚ) και υποτελή διοίκηση («ΤΔΒΚ»). Οι ΤΔΚ παραμένουν έκτοτε στην Κύπρο, ενισχύονται συνεχώς, αποτελούν μόνιμη απειλή κατά των ελεύθερων εδαφών και εξυπηρετούν το στόχο της Τουρκίας να επιβάλει λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό και να θέσει όλη τηνΚύπρο υπό τον στρατηγικό έλεγχο της.
 
Ο Ελληνισμός απέτυχε να προτάξει πανεθνική στρατηγική απελευθέρωσης της Κύπρου και ακολούθησε πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας που όχι μόνο δεν ανέκοψε την επιθετικότητά της αλλά την αύξησε. Έκφραση του κατευνασμού υπήρξε η αποδοχή διεξαγωγής των ούτω καλουμένων διακοινοτικών συνομιλιών(ΔΣ) με την υποτελή διοίκηση τηςΤουρκίας υπό την απειλή των ΤΔΚ, για λύση διζωνικής δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), που επέβαλαν η Τουρκία καιΒρετανία. 
 
Οι χρονοβόρεςΔΣ, μετέτρεψαν το διεθνές έγκλημα της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, σε δικοινοτική διαφορά και την διευκόλυναν να παγιώσει τα τετελεσμένα της κατοχής, να συνεχίσει τις εποικιστικές και επεκτατικές δράσεις της (ΑΟΖ, Αμμόχωστος, ουδετέρα ζώνη, αεροναυτική βάση, μετατροπή κατεχομένων σε οιονεί επαρχία της, έναρξη ισλαμοποίησης ελευθέρων περιοχών κ.ά.) και να προβάλλει συνεχώς νέες αξιώσεις στη τράπεζα των διαπραγματεύσεων, που οδηγήθηκαν σε τέλμα.
 
Σήμερα απαιτεί διεθνή αναγνώριση της παράνομης«ΤΔΒΚ» και αλλαγή της βάσης των συνομιλιών, από τηνΔΔΟ στα δύο κράτη, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Μετακινήθηκε από τη λύση ΔΔΟ, που η ίδια επέβαλε και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της (καταλύει τηνΚΔ, νομιμοποιεί την διχοτόμηση, η Τουρκία αποκτά έλεγχο των αποφάσεων του κυπριακού κράτους) στη λύση δύο κρατών, που εξυπηρετεί καλύτερα τον στόχο της για έλεγχο όλης της Κύπρου. Δεν εννοεί βέβαια δύο ανεξάρτητα κράτη αλλά δύο καθεστώτα ελεγχόμενα από την Τουρκία. 
 
Είναι θλιβερό σήμερα, η ΚΔ να αναζητά εναγωνίως τρόπο επανέναρξης των διακοπεισών συνομιλιών, όταν στη τράπεζα των διαπραγματεύσεων οι λύσεις που υπάρχουν (ΔΔΟ υποστηριζόμενη από την ΚΔ, δύο κρατών υποστηριζόμενη από Τουρκία) θέτουν τηνΚύπρο υπο τουρκικό έλεγχο. 
 
Γιατί η κυβέρνηση και οι ηγεσίες των μεγάλων κομμάτων τηςΚύπρου συνεχίζουν να υποστηρίζουν την τουρκοβρετανική ΔΔΟ; Δεν τους τρομάζει η παράλυση της Βοσνίας στην οποία εφαρμόσθηκε παρόμοια διχοτομική λύση; Συνειδητοποιούν ότι η ΔΔΟ οδηγεί σε παράδοση στον Τούρκο εισβολέα;  
 
Ο Ελληνισμός της Κύπρου βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο επιβίωσης, λόγω της συνεχιζόμενης επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας αλλά και της τρωτότητας της ΚΔ, που έχει αποδυναμωμένη την άμυνα της και επιμένει στη τουρκικών όρων λύση ΔΔΟ, παρά το γεγονός ότι αυτή τη μορφή λύσης απέρριψε ο Κυπριακός Ελληνισμός το 2004 σε δημοψήφισμα (σχέδιο Ανάν). 
 
Η ΚΔ πρέπει επειγόντως, με την στήριξη της Ελλάδας, να αναθεωρήσει ριζικά την πολιτική της στο Κυπριακό για να ανακόψει την καταστροφική πορεία. Η αναθεώρηση πρέπει να ενταχθεί σε στρατηγική εθνικής ασφάλειας την οποία στερείται η ΚΔ. Άμεσα να συγκροτηθεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας (ΣYMBEA – NSC),το οποίο να συντάξει στρατηγική εθνικής ασφάλειας (ΣΕΑ-NSS), η οποία θα καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης της εθνικής ισχύος για επίτευξη του σκοπού της επιβίωσης της ΚΔ.  
 
Η συγκρότηση ΣΥΜΒΕΑ, του οποίου προΐσταται πάντοτε ο πρωθυπουργός ή πρόεδρος του κράτους, είναι θεσμός απαραίτητος για την σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης της ΣΕΑ, από την οποία πηγάζει η αμυντική και εξωτερική πολιτική του κράτους. 
 
Η ΣΕΑ είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας του κράτους, την διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων του, τον καθορισμό και προώθηση των εθνικών στόχων του. 
 
Το ΣΥΜΒΕΑ για την εκπλήρωση του έργου του, υποστηρίζεται από επιτελείο αξιολόγησης των πληροφοριών και απειλών (risk assessment), στρατηγικής σχεδίασης (τρόποι αντιμετώπισης απειλών), χειρισμού κρίσεων και επικοινωνιακής δράσης. 
 
Βασικά στοιχεία της ΣΕΑτης ΚΔπρέπει να είναι: 
 
Σκοπός: Αποτροπή κατάλυσης ΚΔ και επέκτασης του τουρκικού ελέγχου σε όλη την Κύπρο – Απομάκρυνση Τουρκίας από το νησί. 
 
Μέσα: Ενδυνάμωση εθνικής ισχύος και ιδιαίτερα της στρατιωτικής πτυχής της (Εθνική φρουρά, δόγμα ΕΑΧ Κύπρου/ Ελλάδας, σύναψη αμυντικών συμμαχιών) – Αξιοποίηση συμμετοχής στηνΕΕ, στις στρατηγικές συνεργασίες με φίλες και γειτονικές χώρες και στον EASTMED - Οριοθέτηση ΑΟΖ με Ελλάδα – Εξύψωση εθνικού φρονήματος – Αύξηση δαπανών άμυνας – εκμετάλλευση φυσικού αερίου. 
 
Τρόπος: Επανατοποθέτηση Κυπριακού στην ορθή βάση του ως θέμα εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης και όχι ως δικοινοτικής διαφοράς –Απόρριψη λύσης ΔΔΟ και υποστήριξη συνέχισης λειτουργίας τηςΚΔ, όπως αυτή εντάχθηκε στην ΕΕ ως ενιαίο κράτος και προσαρμόσθηκε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο – Επανενσωμάτωση κατεχομένων και περαιτέρω εκσυγχρονισμός του συντάγματος στη βάση «ένας άνθρωπος μία ψήφος» _ Αγώνας με όλα τα πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα για απομάκρυνση τωνΤΔΚ και εποίκων, επιστροφή προσφύγων, κατάργηση«ΤΔΒΚ» και συνθηκών εγγυήσεως/ συμμαχίας.
 
Η μέγιστη απειλή κατά της ύπαρξης της ΚΔ είναι η τουρκική, η οποία εκδηλώνεται αδίστακτα και μεθοδικά επί μισό αιώνα. Το κυριότερο μέσο αντιμετώπισης της είναι η εθνική ισχύς και ιδιαίτερα η στρατιωτική πτυχή της. Η απόκτηση ΣΥΜΒΕΑ και ΣΕΑ από την ΚΔσυμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής ισχύος. 
 
Η ΣΕΑ χρειάζεται, όχι για να προστεθεί άλλο ένα κείμενο που θα ξεχαστεί στα αρχεία τηςΚΔ, αλλά για να αποκτήσει η πατρίδα μας στρατηγική πυξίδα εθνικής επιβίωσης. Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και όχι σπασμωδικά κρίσεις και απειλές κατά της ασφάλειας της, που πηγάζουν κυρίως από Τουρκία και Βρετανία. Να ανακοπεί η καταστροφική πορεία του κυπριακού. 
 
Λευκωσία Νοέμβριος 2021 
 
* αντιστράτηγος ε.α.
 

από koukfamily.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια