Διαζύγιο με την κοινωνία

Η υφιστάμενη έκρηξη της πανδημίας, με ό,τι τούτο συνεπάγεται αυτοδικαίως διά τη δημόσια υγεία, συνιστά μία αυτόχρημα και παραχρήμα ιδιαίτατα δυσμενή συνθήκη, εις την οποία άπαντες οφείλουμε, εκόντος άκοντες, να μετέλθουμε, παν πρόσφορο και έντιμο τρόπο, ίνα την αντιμετωπίσουμε τελεσφόρως, ευθυγραμμιζόμενοι με τους καθ’ ύλην επιστημονικώς αρμόδιους ιατρούς.
 
Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*
 
Εν τοιαύτη περιπτώσει, υπάρχει μία διάκριση, αφενός ως προς τους επιστήμονες οι οποίοι ενδιαφέρονται εν τοις πράγμασι για τη δημόσια υγεία (ανεξαρτήτως εάν φιγουράρουν εις τις δοτές τηλεοπτικές εκπομπές) και εξ ετέρου, διά τους κομματικά εγκάθετους οι οποίοι εκβιάζουν στυγνά τους πολίτες, τελούντες σε έμμισθη διατεταγμένη υπηρεσία, μετερχόμενοι, επί τη πράξει, μαφιόζικες πρακτικές εγκληματικής επίνευσης, επιβουλευόμενοι της ασυλίας του ακαταδίωκτου, ίνα πειθαναγκάσουν την κοινή γνώμη και όχι να την καταπείσουν. Ως εκ τούτου μία τέτοια πρόδηλα αντιδημοκρατική πρακτική γεννά εύλογη ανησυχία, και υπέρμετρα και δυσχερώς αναστρέψιμη δυσπιστία προς την αφυπνισμένη μερίδα της κοινωνίας για το αληθές και το έγκυρο των λεγομένων τους. 
 
Ως εκ τούτου, διά την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη διάρρηξη των σχέσεων μαζί της, αποκλειστικά υπαίτια καθίσταται ανυπερθέτως η ίδια, η οποία αντιμετωπίζει την κοινωνία ως πνευματικά ευνουχισμένη και συσσωματωμένη μάζα, ως ωσεί πειραματόζωο, αδιαφορούσα πλήρως διά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματά της, προβάλλοντας ποικιλώνυμα αλυσιτελή και κίβδηλα παραπειστικά προσχήματα, όπως: την επιστράτευση, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την παραπληροφόρηση υπό τα αργυρώνητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία παραχαράσσουν την αλήθεια και εξοστρακίζουν τη διαφορετική επιστημονική άποψη αμελλητί, ως αντιβαίνουσα εις την επιβαλλόμενη αυθεντική καθεστωτική άποψη του παντοδύναμου οιονεί «Σιδηρούν Παραπατέσματος». 
 
Ο περί ου ο λόγος διά την επιβολή δύο μέτρων και δύο σταθμών, ενώ ο ιός μεταδίδεται εις τις εκκλησίες, διά την πρόσφατη μεγαλειώδη πορεία του Πολυτεχνείου τα αυτά λαλίστατα ΜΜΕ, τα οποία ασκούν νυχθημερόν ιδεολογική τρομοκρατία, εκθείασαν την πορεία, δίχως την παραμικρά μνεία για τον κίνδυνο μεταδόσεως του επίμαχου ιού, ένεκεν συνωστισμού, ομοίως το αυτό συμβαίνει, διά την απρόσκοπτη και άνευ περιοριστικών μέτρων διεξαγωγή των μαζικών θρησκευτικών εκδηλώσεων των αλλόθρησκων εν Ελλάδι. 
 
Η διττή αυτή υποκρισία της κυβερνήσεως δημιουργεί έντονη δυσπιστία και αποσαθρώνει επί μάλλον και μάλλον τον κοινωνικό ιστό, δημιουργώντας αβυσσαλέο χαίνον διάκενο μεταξύ της εκάστοτε κυβερνήσεως, η οποία σφετερίζεται τη λαϊκή κυριαρχία, ψευδόμενο κατά του λαού, δρώσα κατ’ επιταγήν των άνωθεν κατευθυντήριων γραμμών, ήτοι των υπερεθνικών διευθυντηρίων, καίτοι αυτές οι έξωθεν αποφάσεις προσκρούουν σφοδρώς προς το αγαθό κοινό συμφέρον του λαού και της πατρίδας μας. Συνελόντι ειπείν, η δυσώδης οσμή σήψης ολοκληρωτισμού άρχεται εκ της Πολιτείας και εξικνείται μέχρι ορισμένα στρώματα της κοινωνίας, τα οποία μιμούνται τις ως άνω αυταρχικές πρακτικές με αποτέλεσμα η πραγματικά δημοκρατική κοινωνία να ασφυκτιά, να δυσπιστεί και να απορεί εποικοδομητικά διά το τι μέλλει γενέσθαι! 
 
*Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 

από koukfamily.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια