«Μπορείτε να φανταστείτε μια κοινωνία στην οποία δεν προϋποτίθεται η ελευθερία;»Δευτερονόμιον - Ἀπόσπασμα ἀπό τήν 40ή Ὁμιλία

10-05-1982

Κεφ 30,11-15 19-20
Κεφ 31,1-2 14-16 19 21 22 
Κεφ 32,1-2

Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας, στό στόμα μας καί στά χέρια μας. 
Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας.
Προειδοποίησις περί τοῦ θανάτου τοῦ Μωϋσέως.
Ἡ ψυχολογία τῆς μεθόδου τῆς ὠδῆς.
Ἡ γ΄Ὠδή τοῦ Μωϋσέως.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια