Τεχνολογικές προσεγγίσεις για τη Βελτίωση της Ανθρώπινης Απόδοσης ( Human Performance Enhancement - ΗΡΕ)

Τεχνολογικές προσεγγίσεις για τη Βελτίωση της Ανθρώπινης Απόδοσης (Human Performance Enhancement - ΗΡΕ)

RAND


Από τις Marjory S. Blumenthal, Alison K. Hottes, Christy Foran, Mary Lee

Σχετικά θέματα: Βιοϊατρική έρευνα, Αναδυόμενες τεχνολογίες, Γονιδιωματική Ιατρική, Τεχνολογία Πληροφοριών Υγείας

Ερευνητικά ερωτήματα

1. Ποιες είναι ορισμένες προσεγγίσεις της HPE;

2. Ποιες τεχνικές πτυχές της HPE θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για τις στρατιωτικές  επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις πληροφοριών;

Η βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης (HPE) θα έχει επιπτώσεις στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις πληροφοριών. Μια ποικιλία βελτιώσεων της ανθρώπινης απόδοσης (HPE) θα μπορούσε να έχει δυνητική επιχειρησιακή αξία για τον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Ορισμένα παραδείγματα είναι η αυξημένη δύναμη, η ταχύτητα, η αντοχή και η ευφυΐα- άλλα είναι οι μειωμένες ανάγκες ύπνου και οι χρόνοι αντίδρασης. Η παρούσα έκθεση εξετάζει τρείς πιθανούς τρόπους για τη επίτευξη της βελτίωσης της ανθρώπινης απόδοσης (HPE): (1) γενετικές τροποποιήσεις, (2) τεχνητή νοημοσύνη (AI) και (3) μέθοδοι του Internet of Bodies (IoB) στις οποίες συσκευές που εμφυτεύονται ή φοριούνται από έναν άνθρωπο συνδέονται σε ένα δίκτυο. Η παρούσα έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των δυνατοτήτων κάθε τρόπου για την αύξηση της ανθρώπινης απόδοσης, της κατάστασης των τεχνολογιών που την καθιστούν δυνατή και τις σχετικές προκλήσεις (τόσο τεχνικές όσο και ηθικές). Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια συζήτηση σχετικά με τις χώρες όπου οι δυνατότητες ή η σχετική βασική έρευνα επιδιώκονται πιο ενεργά.

Καθένα από αυτά τα πεδία της HPE βασίζεται σε κάποιο σημείο στα ψηφιακά σήματα. Επιπροσθέτως, εκτός από οποιαδήποτε βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης αυτής καθαυτής, η εκπομπή, η αποθήκευση και η χειραγώγηση αυτών των ψηφιακών πληροφοριών μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους και ευκαιρίες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις πληροφοριών. Ορισμένες από τις τεχνολογίες που συζητούνται είναι σε εμβρυικό στάδιο, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης είναι δύσκολο να προβλεφθεί, και η παρούσα έκθεση παρέχει ένα στιγμιότυπο της κατάστασης του τεχνολογικού τομέα.

Βασικά ευρήματα

Οι τρεις κατηγορίες τεχνολογιών που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, αλλά σε διαφορετικά χρονικά σημεία.

Ένας τομέας με μεγάλη προβολή είναι η γονιδιακή χειραγώγηση, η οποία είναι η πιο πρόσφατη- η έρευνα επικεντρώνεται στη δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενειών και θα χρειαστούν δεκαετίες έρευνας προτού να υπάρξουν ουσιαστικές εφαρμογές πάνω στην βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. Τούτου λεχθέντος, ορισμένες μορφές γενετικής ανάλυσης μπορούν να είναι χρήσιμες για την κατανόηση των δυνατοτήτων των ανθρώπων όπως είναι σήμερα.

Η τεχνητή νοημοσύνη επίσης προβάλλεται εδώ και καιρό , και παρόλο που οι σχετικές τεχνολογίες βελτιώνονται σταθερά, οι ουσιαστικές επιπτώσεις στις νοητικές και άλλες προσθήκες αναμένεται να χρειαστούν πέντε έως δέκα χρόνια. Αυτές οι νέες προσθήκες θα παρέχουν νέους διαύλους επικοινωνίας, μαζί με τα σχετικά τρωτά σημεία.

Το διαδίκτυο των σωμάτων (IoB) έχει ήδη επίδραση σήμερα- θα γίνει πιο πολύπλοκο και ικανό με την πάροδο του χρόνου. Αποτελεί τόσο πηγή σημάτων, όσο και στόχο κυβερνοεπιθέσεων.

Συστάσεις

Για να κατανοήσουμε πότε και πού έχουν σημειωθεί καινοτομίες ή καθυστερήσεις - και πότε και πού έχουν προκύψει νέες και εκπληκτικές εφαρμογές - απαιτείται παρακολούθηση.

Η έναρξη ή ο τερματισμός των σχετικών προγραμμάτων, η χορήγηση κρατικών επιχορηγήσεων ή συμβάσεων, οι κοινοπραξίες και οι εξαγορές, τα συνέδρια και οι εμπορικές εκθέσεις, οι πατέντες και οι δημοσιεύσεις είναι μεταξύ των δεικτών που πρέπει να παρακολουθούνται.

Θα είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθούνται τα είδη των δεδομένων που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή εκπέμπονται εκούσια ή ακούσια από συστήματα που σχετίζονται με την αύξηση της ανθρώπινης απόδοσης. Τα οφέλη των αναδυόμενων μορφών επικοινωνίας θα αντισταθμιστούν από νέα είδη τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο.

Πίνακας περιεχομένων

Κεφάλαιο πρώτο

Βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης: Μια πολυσύνθετη διαδικασία

Κεφάλαιο δεύτερο

Δυνατότητες χρήσης γενετικών τροποποιήσεων για την αύξηση της ανθρώπινης απόδοσης

Κεφάλαιο τρίτο

Βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης και τεχνητή νοημοσύνη

Κεφάλαιο τέταρτο

Το Διαδίκτυο των Σωμάτων

Κεφάλαιο πέμπτο

Συμπέρασμα
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια