Χαράτσι 1.000 ευρώ σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ποιοι και πως «γλιτώνουν» το πρόστιμο


Το Περιβαλλοντικό Τέλος που θα καταβάλλουν όσοι εισάγουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά τα οποία πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 5b ανέρχεται σε 1.000 ευρώ όπως δηλαδή ακριβώς ισχύει και για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 5a.

Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο εξαιρούνται από το περιβαλλοντικό τέλος τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ως προς την πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή του περιβαλλοντικού τέλους, ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται για το τέλος ταξινόμησης και συνεπώς:

- δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε οχήματα που παραλαμβάνονται με πλήρη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, βάσει των ισχυουσών διατάξεων (οχήματα που παραλαμβάνονται από ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μετοικούντες, Διεθνείς Οργανισμούς, Πρεσβείες, κ.λπ.),
- επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε οχήματα για τα οποία προβλέπεται, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σε ποσοστό, ανάλογο με το οφειλόμενο ποσό του τέλους ταξινόμησης (οχήματα που παραλαμβάνονται από ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, κ.λπ.).

Παράλληλα δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους για:

- τα μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ),
- τα οχήματα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσμευση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθίστανται αντικείμενο διαχείρισης δημοσίου υλικού,
- οχήματα, τα οποία επαναταξινομούνται με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Επιπλέον, ως προς την διαδικασία είσπραξης του περιβαλλοντικού τέλους, επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η ίδια χειροκίνητη διαδικασία, όπως έχει καταγραφεί στην ως άνω εγκύκλιο, εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για αυτοκίνητο όχημα Euro 5b για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση άφιξης οχήματος (ΔΑΟ) ή δηλωτικό εισαγωγής, από τις 2 Μαρτίου 2022 και έπειτα.

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο ΕΔΩ

από dikaiologitika

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια