Πως δε θα φορολογηθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια

Με μία απλή εξώδική δήλωση θα μπορέσουν να απαλλαγούν από το φόρο για τα ανείσπρακτα ενοίκια οι ιδιοκτήτες που δεν τα εισέπραξαν εν όλω ή τμήμα αυτών το 2021.

 Από: capital.gr / Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει να εφαρμόσει και μάλιστα με μόνιμο τρόπο το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποίησε και το προηγούμενο έτος με στόχο να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες από τη γραφειοκρατία και φυσικά να γλιτώσουν το φόρο για τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Το σύνολο των λογιστών αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχουν ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών  να εφαρμοστεί και στη χρήση του 2021 η ρύθμιση που ίσχυσε για τα ανείσπρακτα ενοίκια που δήλωσαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν πέρυσι.

Ετσι λοιπόν δεν θα συνυπολογίζονται, στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ειδικότερα ο νόμος προβλέπει

 – Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

– Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Με βάση όμως το νέο σχέδιο οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια μπορούν να γλιτώσουν από τον φορολόγηση με συντελεστές έως 45%  εισοδημάτων που δεν εισέπραξαν το 2021 εφόσον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης θα έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

- 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

- 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

- 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

από freepen.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια