Πώς να παρακολουθείτε και να εντοπίζετε κάθε άτομο, αγορά και πρωτεΐνη στον πλανήτη - και να χειραγωγείτε την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Μετανθρωπισμός, ιχνηλασιμότητα και η ατζέντα της Μεγάλης Επανεκκίνησης.For the Sociable,

09/06/2021

Το τεχνολογικό πλαίσιο προετοιμάζεται για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό κάθε ατόμου, αγοράς και πρωτεΐνης στον πλανήτη, με τις πιθανές εφαρμογές των επεμβατικών τεχνολογιών που προωθεί το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τη Μεγάλη Επανεκκίνηση.

Οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται συνεχώς συμπεριφέρονται διαφορετικά από εκείνους που δεν το γνωρίζουν.

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, σχεδόν κάθε πολίτης γνωρίζει ότι η διαδικτυακή του δραστηριότητα παρακολουθείται, αλλά δεν γνωρίζουν όλοι την πλήρη διάσταση, ούτε έχουν πλήρη συνείδηση του τρόπου με τον οποίο η παρακολούθηση μπορεί να χειραγωγήσει τη συμπεριφορά τους.

«Ο απολυταρχισμός είναι ευκολότερος σε έναν κόσμο απόλυτης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας» - WEF Global Risks Report, 2019

Για όσους ανήκουν στην κατηγορία : «είναι πολύ μεγάλο άρθρο, δεν το διάβασα», παραθέτουμε ορισμένες βασικές παρατηρήσεις που αναλύονται σε αυτό το άρθρο:

 • Το προοίμιο: Ο εντοπισμός και η ιχνηλάτηση μπορούν να συμπληρώσουν τον Μετανθρωπισμό μέσω βιομετρικών αισθητήρων που μπορούν να εμφυτευθούν στο ανθρώπινο σώμα και/ή μέσω συνθετικών και βιολογικών αλλοιώσεων στα τρόφιμα που παράγονται σε εργαστήρια και σε αγροκτήματα και τα οποία καταναλώνουν οι άνθρωποι.
 • Οι άνθρωποι: Η παρακολούθηση και ο εντοπισμός των ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο μέσω έξυπνων συσκευών, φορητών συσκευών και εμφυτευμάτων (Internet of Bodies [IoB]) μπορεί να επιτρέψει τη ροή προσωπικών δεδομένων υγείας, γεωγραφικού εντοπισμού και συμπεριφοράς μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν πρόσβαση ή να περιορίζουν τη δυνατότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
 • Οι αγορές: Όλες οι οικονομικές συναλλαγές μπορούν να παρακολουθούνται και να εντοπίζονται ψηφιακά (ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, τεχνολογία κατανεμημένων μητρώων) και η εξουσία αγοράς/πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες μπορεί να αλλάξει για κάθε άτομο με το πάτημα ενός εικονικού διακόπτη.
 • Η πρωτεΐνη: Τα τρόφιμα που καλλιεργούνται σε αγροκτήματα ή εργαστήρια (παραδοσιακές και εναλλακτικές πρωτεΐνες) μπορούν να παρακολουθούνται και να εντοπίζονται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού - όπου κάθε συστατικό που καταναλώνει ένας πολίτης μπορεί να παρακολουθείται και να καταγράφεται. Ενώ οι βιολογικές τροποποιήσεις στην ίδια την πηγή των τροφίμων μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη λειτουργία των γονιδίων στο άλλο άκρο της αλυσίδας.
 • Οι δυνατότητες: Η ικανότητα ριζικής αλλαγής αυτού που σημαίνει το να είναι κανείς άνθρωπος μπορεί να επιτευχθεί με βιολογικά ή/και τεχνολογικά μέσα. Όλα τα δεδομένα (ανώνυμα, κατακερματισμένα ή με άλλο τρόπο) μπορούν να ενοποιηθούν σε μια ψηφιακή ταυτότητα η οποία είναι μοναδική για κάθε άτομο, η οποία μπορεί να δώσει σε δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες απεριόριστη πρόσβαση και γνώση του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος κάθε ανθρώπου στον πλανήτη, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να χειραγωγηθεί, να εξαναγκαστεί ή να παρακινηθεί ώστε να αλλάξει τη συμπεριφορά του.
Με αυτόν τον τρόπο οι συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι τεχνολογικά σε θέση να παρακολουθούν και να εντοπίζουν κάθε άτομο, αγορά και πρωτεΐνη στον πλανήτη και να χειραγωγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Το Προοίμιο

Επιφανειακά, η ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum / WEF) φαίνεται καλοπροαίρετη αφού επιθυμεί να αντιμετωπίσει μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, αλλά οι λύσεις που προτείνει μέσω μιας Μεγάλης Επανεκκίνησης της παγκόσμιας οικονομίας και των κοινωνικών συμβολαίων, έχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά για μια τεχνο-απολυταρχική, παγκόσμια διακυβέρνηση.

Πίσω από κάθε δημόσια προβεβλημένη καλή πρόθεση να αντιμετωπιστεί η όποια «κρίση του μήνα» στην οποία αποφασίζει να επικεντρωθεί (π.χ. COVID-19, κλιματική αλλαγή, ψηφιακός αποκλεισμός, φτώχεια, κ.λπ.) κρύβεται ένα πλαίσιο που έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια πορεία πλήρους απολυταρχικού ελέγχου ολόκληρης της κοινωνίας.

«Οι πολίτες εγκατέλειψαν πρόθυμα μέρος της ανεξαρτησίας τους - και της ιδιωτικής τους ζωής - σε πιο πατερναλιστικά κράτη με αντάλλαγμα μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα» - Υποθετικό σενάριο πανδημίας του Ιδρύματος Ροκφέλερ, 2010

Με ατζέντες όπως η συγχώνευση ανθρώπων και εμφυτεύσιμων συσκευών (μετανθρωπισμός και IoB), η υιοθέτηση κεντρικών μητρώων για κάθε οικονομική συναλλαγή (ψηφιακά νομίσματα) και η εφαρμογή αισθητήρων ενσωματωμένων σε πρωτεΐνες που παράγονται σε αγροκτήματα και εργαστήρια (ιχνηλασιμότητα τροφίμων και συνθετική βιολογία), κάθε άτομο, αγορά και πρωτεΐνη στον πλανήτη μπορεί πλέον να εντοπιστεί και να ιχνηλατείται.

Τα δεδομένα που αφορούν τις πιο προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής μας μπορούν να μοιρασθούν σε διαλειτουργικές βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, και συνδυάζοντας τα μαζικά βιομετρικά δεδομένα με την υπερυπολογιστική ισχύ, τοτε οι άνθρωποι θα μπορούν πλήρως να υπονομευτούν (χακαριστούν). Πράγμα που σημαίνει ότι η συμπεριφορά μας μπορεί να χειραγωγηθεί σωματικά, συνειδητά ή υποσυνείδητα, σύμφωνα με τις ορέξεις οποιουδήποτε ελέγχει τα δεδομένα.

Οι Άνθρωποι

Η ιχνηλάτηση επαφών και τα διαβατήρια εμβολιασμού είναι οι δύο πρόσφατες ενσαρκώσεις των εφαρμογών εντοπισμού και παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μαζική επιτήρηση και τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών - που απειλούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Διαδίκτυο των Σωμάτων «μπορεί να πυροδοτήσει ανακαλύψεις στην ιατρική γνώση [...] Ή μπορεί να επιτρέψει ένα κράτος επιτήρησης με πρωτοφανή επεμβατικότητα και επιπτώσεις» - RAND Corporation, 2020

Ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του WEF, ο Klaus Schwab, προέβλεψε ότι η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (4IR) θα οδηγήσει σε «μια συγχώνευση της φυσικής, της ψηφιακής και της βιολογικής μας ταυτότητας» - με μια λέξη¸ στον μετανθρωπισμό (βλ. βίντεο παρακάτω).

«Αυτό στο οποίο θα οδηγήσει η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι η συγχώνευση της φυσικής, της ψηφιακής και της βιολογικής μας ταυτότητας» - Klaus Schwab, 2019


Ενώ οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και τα διαβατήρια εμβολιασμού που ξεκίνησαν στην εποχή του COVID έχουν έρθει τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή, υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα γνωστό ως «Διαδίκτυο των Σωμάτων», το οποίο συγχωνεύει το ανθρώπινο σώμα με μια πληθώρα αισθητήρων που μπορούν να αναμεταδίδουν προσωπικά δεδομένα σε διαλειτουργικά δίκτυα - μια νέα εποχή του Μετανθρωπισμού.

«Ήρθε η ώρα για το Διαδίκτυο των Σωμάτων. Αυτό σημαίνει τη συλλογή των σωματικών μας δεδομένων μέσω συσκευών που μπορούν να εμφυτευθούν, να καταποθούν ή απλώς να φορεθούν, δημιουργώντας τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία» - WEF Agenda, 2020

Πριν ο όρος «Διαδίκτυο των Σωμάτων» γίνει δημοφιλής, για σύντομο χρονικό διάστημα το αποκαλούσαν «Διαδίκτυο του Εγώ» - και οι δύο όροι βασίζονται στην έννοια του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things / IoT) και την επεκτείνουν για να συμπεριλάβουν το ανθρώπινο σώμα.

«Το Διαδίκτυο του Εγώ αναφέρεται γενικά στην τεχνολογία που συνδέει το μυαλό και το σώμα μας με τον διαδικτυακό κόσμο. Μετατρέπει τη βιολογική και γνωστική μας ζωή σε ροές δεδομένων που μπορούν να παρακολουθούνται, να μοιράζονται και να διαμορφώνονται», σύμφωνα με μια ανάρτηση της ατζέντας του WEF από το 2015. Η υιοθέτηση του IoB οικοσυστήματος επιταχύνει την μετανθρωπιστική ατζέντα.

Σύμφωνα με μια έκθεση του οργανισμού RAND που δημοσιεύθηκε το 2020, μια συσκευή IoB ορίζεται ως μια συσκευή που:
 • Περιέχει λογισμικό ή υπολογιστικές δυνατότητες
 • Μπορεί να επικοινωνήσει με μια συνδεδεμένη στο διαδίκτυο συσκευή ή δίκτυο
ικανοποιεί ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα:

 • Συλλέγει δεδομένα υγείας ή βιομετρικά δεδομένα που παράγονται από το άτομο.
 • Μπορεί να μεταβάλει τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος - η οποία αναφέρεται σε μια αύξηση ή αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το σώμα του χρήστη την εκτελεί - όπως η αλλαγή στη γνωστική ενίσχυση και η βελτίωση της μνήμης που παρέχεται από μια διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή ή η δυνατότητα να καταγράφει ό,τι βλέπει ο χρήστης μέσω ενός ενδοφθάλμιου φακού με μια κάμερα.
Το Διαδίκτυο των Σωμάτων όχι μόνο υπόσχεται να παρακολουθεί και να εντοπίζει τι αισθάνονται, βλέπουν, ακούν, αγγίζουν και γεύονται οι άνθρωποι, αλλά τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους τόσο με καλό όσο και με φρικτό τρόπο - ανάλογα με το ποιος κάνει τη χειραγώγηση και για ποιο σκοπό.

«Το Διαδίκτυο του Εγώ [...] μετατρέπει τη βιολογική και γνωστική μας ζωή σε ροές δεδομένων που μπορούν να παρακολουθούνται, να μοιράζονται και να διαμορφώνονται» - WEF Agenda, 2015

«Με έναν άνευ προηγουμένου αριθμό αισθητήρων που συνδέονται, εμφυτεύονται ή προσλαμβάνονται στο ανθρώπινο σώμα για να παρακολουθούν, να αναλύουν και ακόμη και να τροποποιούν το ανθρώπινο σώμα και τη συμπεριφορά», η έκθεση της RAND συνιστά ότι «απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ηθικών και νομικών προβληματισμών που συνοδεύουν το IoB».

Τον Ιούνιο του 2020 η Xiao Liuσυνεργάτιδα του WEF δήλωσε: «Ήρθε η ώρα για το Διαδίκτυο των Σωμάτων. Αυτό σημαίνει τη συλλογή των σωματικών μας δεδομένων μέσω συσκευών που μπορούν να εμφυτευτούν, να καταποθούν ή απλώς να φορεθούν, δημιουργώντας τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία».

«Ο κατακλυσμός των δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτών των τεχνολογιών προάγει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ανθρώπινη συμπεριφορά, ο τρόπος ζωής και οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την υγεία μας. Έχει επίσης επεκτείνει την έννοια της υγειονομικής περίθαλψης πέρα από το νοσοκομείο ή το ιατρείο, και στην καθημερινή ζωή», πρόσθεσε.


Μια σημαντική παγίδα του IoB, σύμφωνα με την Liu, είναι ότι «τα δεδομένα από το Διαδίκτυο των Σωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν προβλέψεις και να βγουν συμπεράσματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσβαση ενός ατόμου ή μιας ομάδας, σε πόρους όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλιση και η απασχόληση».

Σύμφωνα με την έκθεση του WEF "Shaping the Future of the Internet of Bodies" που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2020:

«Η υιοθέτηση των wearables και των συσκευών IoB σε προγράμματα ευεξίας των εργαζομένων και σε σενάρια απασχόλησης δημιουργεί νέες ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων και την επιτήρηση στο χώρο εργασίας.

«Με τους εργοδότες να χρησιμοποιούν συσκευές και αλγόριθμους για να παρακολουθούν και να κατευθύνουν τις κινήσεις, την επικοινωνία και τα πρότυπα συμπεριφοράς των εργαζομένων, οι σχετικά ανεπαρκείς κανονισμοί σε αυτόν τον τομέα προσφέρουν περιορισμένη νομική προστασία.

"Αυτό μπορεί να εκθέσει τους εργαζόμενους σε υψηλότερους κινδύνους κατάχρησης δεδομένων και αλγορίθμων τύπου 'black-box' που μπορεί να οδηγήσουν σε μεροληπτικές αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψη, την προαγωγή και τη διατήρηση».

«Αυτή η ψηφιακή ταυτότητα καθορίζει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες στις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση - ή, αντίθετα, τι απαγορεύεται για εμάς» - έκθεση WEF, 2018


Το οικοσύστημα του Διαδικτύου των Σωμάτων αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό ανθρώπων με σκοπό τη χειραγώγηση της συμπεριφοράς και - ένα επαναλαμβανόμενο θέμα - σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου μπορούν να συνδεθούν με την ψηφιακή του ταυτότητα, η οποία μπορεί στη συνέχεια να μοιραστεί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με μια έκθεση του WEF για την Ψηφιακή Ταυτότητα από το 2018, «Η ταυτότητά μας είναι, κυριολεκτικά, αυτό που είμαστε, και καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης προχωρούν, η ταυτότητά μας γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακή».

Επιπλέον, «Αυτή η ψηφιακή ταυτότητα καθορίζει σε ποια προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση - ή, αντίθετα, σε τι είναι απαγορευμένο για εμάς».
***

«Οι ψηφιακές ταυτότητες δίνουν στον χρήστη τον έλεγχο των δεδομένων του παρέχουν λεπτομερή, χρονολογημένα στοιχεία και βελτιστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις επιτρέπουν στους ανθρώπους να εγγραφούν και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις συναλλαγές τους. - Να το διαβάσουμε ξανά - Οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ στους ανθρώπους να εγγραφούν και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις συναλλαγές τους.» - Computing Forever
***
Με τα δεδομένα που ρέουν από το IoB και συνδέονται με μια ψηφιακή ταυτότητα, η πρόσβαση ενός πολίτη σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και οι δραστηριότητές του που αφορούν οικονομικές συναλλαγές, μπορούν επίσης να παρακολουθούνται, να εντοπίζονται και να περιορίζονται - μια προϋπόθεση για τη χειραγώγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Οι Αγορές

Τα κεντρικά ψηφιακά νομίσματα μπορούν να επιτρέψουν στις κεντρικές τράπεζες να παρακολουθούν και να εντοπίζουν την κίνηση όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, με αποτελέσματα που μπορούν να χειραγωγήσουν, να εξαναγκάσουν ή να κατευθύνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Όταν η Colonial Pipeline χτυπήθηκε από μια επίθεση ransomware τον Μάιο του 2021, η ιδιωτική εταιρεία σχεδόν αμέσως διέθεσε σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin.

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να μπόρεσε να ανακτήσει περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια από αυτό το κρυπτονόμισμα χάρη στις προσπάθειες εντοπισμού και παρακολούθησης που κατέστησαν δυνατές οι εγγενείς ιδιότητες των τεχνολογιών κατανεμημένων μητρώων (distributed ledger).

Σε έναν υποθετικό κόσμο όπου δεν υπάρχει φυσικό νόμισμα, κάθε αγορά που πραγματοποιείται θα είναι ψηφιακή και όλες οι οικονομικές συναλλαγές θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να παρακολουθηθούν κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας φύλαξης.

«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του WEF για την ενεργό έρευνα των ψηφιακών νομισμάτων [...] ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να διατηρήσουν το ρόλο τους ως διαχειριστές της οικονομίας» - WEF Agenda, 2020

Σε αυτό το φουτουριστικό σενάριο, το οποίο γίνεται πραγματικότητα σε μέρη όπως η κομμουνιστική Κίνα και αλλού, πολλοί τύποι απάτης θα μειωθούν σημαντικά.

Ταυτόχρονα, τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών (CBDCs) θα εξασφάλιζαν επίσης ότι ο οικονομικός έλεγχος θα παρέμενε εντός των κεντρικών τραπεζικών συστημάτων.

Αλλά όπως και με κάθε τεχνολογία, η εμπιστοσύνη προέρχεται από τη γνώση του τρόπου χρήσης της και από τη γνώση του ποιος επωφελείται περισσότερο από τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν.

«Με μερικές επεμβάσεις στον κώδικα, το Blockchain μπορεί να διαφθαρεί από εξουσιαστές για να δημιουργήσουν συστήματα κοινωνικής πιστωτικής υποδούλωσης», προειδοποίησε ο Trent Lipinski στο Coin Telegraph.

«Αν οι παγκόσμιες κυβερνήσεις νομοθετήσουν την τεχνολογία κρυπτογράφησης για τους δικούς τους σκοπούς και διαστρεβλώσουν τους μηχανισμούς συναίνεσης για τα δικά τους κεντρικά συστήματα υποδούλωσης, θα καταλήξουμε σε ψηφιακά νομίσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ανθρώπων του κόσμου», πρόσθεσε.
***

και εκεί υπάρχει μια τεράστια απόκλιση. Για παράδειγμα, με τα μετρητά δεν ξέρουμε ποιος χρησιμοποιεί ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων σήμερα - δεν ξέρουμε ποιος χρησιμοποιεί ένα χαρτονόμισμα των 1000 πέσο σήμερα. Η βασική διαφορά με το CBDC (Central Bank Digital Currency = Κεντρική Τράπεζα Ψηφιακού Νομίσματος) είναι οτι θα έχει τον απόλυτο έλεγχο των κανόνων και των κανονισμών που θα καθορίζουν τη χρήση των νομισμάτων και επίσης θα έχουμε την τεχνολογία για την επιβολή τους.
***

«Το σύστημα [του ψηφιακού νομίσματος της Κεντρικής Τράπεζας / CBDC] θα επιτρέψει στο Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις ιδιωτικές συναλλαγές, καθώς και να ασκήσει τιμωρητική εξουσία στους Κινέζους πολίτες σε συνδυασμό με το Σύστημα Κοινωνικής Πίστωσης» - έκθεση CNAS, 2021

Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ήδη δημιουργήσει ένα οργουελικό κράτος επιτήρησης που συνδέει τις ψηφιακές ταυτότητες των «διαδικτυακών πολιτών» του με ένα Σύστημα Κοινωνικής Πίστωσης.


Από τις εφαρμογές εντοπισμού μέσω της ιχνηλάτησης επαφών των «κακοπληρωτών οφειλετών» που ειδοποιούν τους πολίτες με μια προειδοποίηση κάθε φορά που πλησιάζουν σε απόσταση 500 μέτρων κάποιον που χρωστάει - μέχρι τον προσδιορισμό του φαινοτύπου DNA περισσότερων του 1 εκατομμυρίου Ουιγούρων που στάλθηκαν σε στρατόπεδα «επανεκπαίδευσης» - το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα μερικών από τους φρικτούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές ταυτότητες.

Σύμφωνα με το νεοσύστατο σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας, οι πολίτες λαμβάνουν μια βαθμολογία με πόντους πίστωσης βασισμένη στη διαδικτυακή συμπεριφορά τους - και την συμπεριφορά τους εκτός διαδικτύου. Πρόκειται για ένα σύστημα που ανταμείβει την «καλή» συμπεριφορά, όπως το να περνάς χρόνο με τους ηλικιωμένους, ενώ τιμωρεί την «κακή» συμπεριφορά, όπως το να διαμαρτύρεσαι για την κυβέρνηση ή να περνάς πολύ χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια.

Όταν η «εμπιστοσύνη» διαρρηγνύεται
 σε έναν τομέα, οι περιορισμοί επιβάλλονται παντού - που σημαίνει ότι οι πολίτες που διαπράττουν ακόμη και μικρές παραβάσεις μπορούν να μπουν στη μαύρη λίστα αποκλεισμού από το να ταξιδεύουν, να πηγαίνουν σε εστιατόρια, να νοικιάζουν σπίτι ή ακόμη και να έχουν ασφάλιση.

Αυτό έχει συμβεί σε πάνω από 30 εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης (βίντεο παρακάτω).


Τον Φεβρουάριο του 2021, το Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια (CNAS) εξέδωσε μια έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του ψηφιακού νομίσματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κομμουνιστικής Κίνας - υπογραμμίζοντας την πιθανότητα η κινεζική κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί το ψηφιακό νόμισμα για την περαιτέρω επιτήρηση, τον εξαναγκασμό και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των πολιτών της ως μέρος του ευρύτερου συστήματος κοινωνικής πίστωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση του CNAS, «Αυτή η ώθηση του ψηφιακού νομίσματος είναι ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση του ψηφιακού απολυταρχισμού του κόμματος, προσθέτοντας οικονομικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στη στρατηγική του ΚΚΚ για διακυβέρνηση με γνώμονα την Τεχνολογία».

Η έκθεση συνεχίζει λέγοντας:

 • Το σύστημα θα επιτρέψει επίσης στο Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στις ιδιωτικές συναλλαγές, καθώς και να ασκεί τιμωρητική εξουσία στους Κινέζους πολίτες σε συνδυασμό με το σύστημα κοινωνικής πίστωσης.
 • Εκτός από τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τις συναλλαγές, είναι πιθανό να εμπλουτιστούν με τέτοια μεγάλα δεδομένα και διάφορα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τις κινήσεις και τις συσκευές των χρηστών.
 • Η PBOC [Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας] θα γίνει κάτοχος ενός σημαντικού θησαυρού δεδομένων τα οποία θα συνδυάσει με τα εργαλεία της για τη λογοκρισία και την επιτήρηση των ατόμων.
 • Η PBOC [Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας] θα είναι πιθανότατα σε θέση να διακόψει την πρόσβαση στα κεφάλαια της DCEP (Digital Currency Electronic Payment / το εθνικό ψηφιακό νόμισμα της Κίνας που δημιουργήθηκε με τεχνολογία Blockchain) προκειμένου να τιμωρήσει ή να εξαναγκάσει οποιονδήποτε χρήστη.
Όταν το WEF ανακοίνωσε την έναρξη της «Παγκόσμιας κοινοπραξίας για τη διακυβέρνηση ψηφιακών νομισμάτων» τον Ιανουάριο του 2020, ο ιδρυτής της ConsenSys, Joseph Lubin, επαίνεσε το WEF επειδή βοήθησε να διασφαλιστεί ότι οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να «διατηρήσουν το ρόλο τους ως διαχειριστές της οικονομίας».
***

***
«Οι νέες τεχνολογίες, όπως το Blockchain, έχουν συμβάλει καταλυτικά στην επανάσταση των μηχανισμών του χρήματος», δήλωσε ο Lubin.

«Επικροτούμε τις προσπάθειες του WEF να διερευνήσει ενεργά τα ψηφιακά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στο Blockchain, ως μέσο για την προώθηση της καινοτομίας, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως διαχειριστές της οικονομίας», πρόσθεσε.

Τα ψηφιακά νομίσματα, όταν είναι συγκεντρωτικά, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούνται και να εντοπίζονται και να χρησιμοποιούνται με τρόπους που μπορούν να χειραγωγήσουν, να εξαναγκάσουν και να δώσουν κίνητρα στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Η Πρωτεΐνη

Τα πάντα έχουν κινητοποιηθεί για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό κάθε πρωτεΐνης στον πλανήτη - από την πλήρη ιχνηλασιμότητα, ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής βοοειδών και τα κρέατα που καλλιεργούνται στο εργαστήριο, έως τις τροφές που περιέχουν έντομα και φυτικές πρωτεΐνες.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» που δημοσιεύτηκε το 2017, ο ιδρυτής του WEF, ο Κlaus Schwab σημειώνει ότι τα ζώα μπορούν να τροποποιηθούν γενετικά, «ώστε να μπορούν να εκτρέφονται με μια δίαιτα που είναι πιο οικονομική».

«Ο κατάλογος των πιθανών εφαρμογών της [συνθετικής βιολογίας] είναι σχεδόν ατελείωτος - από τη δυνατότητα τροποποίησης των ζώων έτσι ώστε να μπορούν να εκτρέφονται με μια διατροφή που είναι πιο οικονομική ή καλύτερα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες» - Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution", 2017. 

Σε μια πρόταση, βλέπουμε τρία επικαλυπτόμενα σενάρια:

 1. Η γενετική τροποποίηση της πρωτεΐνης.
 2. Η τροποποίηση ζωντανών πλασμάτων, ώστε το σώμα τους να δέχεται αφύσικες δίαιτες.
 3. Τα οικονομικά κίνητρα για τη γενετική τροποποίηση ζωντανών πλασμάτων ώστε να μεγαλώνουν με αυτές τις δίαιτες.
Τα σημαντικότερα εμπόδια που εμποδίζουν επί του παρόντος να συμβεί αυτό στους ανθρώπους περιλαμβάνουν «βαθιά ηθικά ζητήματα», τα οποία ο ιδρυτής του WEF παραμερίζει στο βιβλίο του.

Επίσης, στο βιβλίο του «Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση», ο Schwab συνεχίζει εξηγώντας:

«[Η συνθετική βιολογία] θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε τους οργανισμούς γράφοντας το DNA. Αφήνοντας στην άκρη τα βαθιά ηθικά ζητήματα που αυτό εγείρει, οι εξελίξεις αυτές δεν θα έχουν  βαθύ και άμεσο αντίκτυπο μόνο στην ιατρική, αλλά και στη γεωργία και στην παραγωγή βιοκαυσίμων».

Ο Schwab προσθέτει: «Η ικανότητα επεξεργασίας της βιολογίας μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά σε οποιονδήποτε τύπο κυττάρου, επιτρέποντας τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών ή ζώων, καθώς και την τροποποίηση των κυττάρων ενήλικων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων [...] Στην πραγματικότητα, η επιστήμη εξελίσσεται τόσο γρήγορα που οι περιορισμοί είναι πλέον λιγότερο τεχνικοί αλλά ποινικοί, ρυθμιστικοί και ηθικοί».
***

- Φυσικά.» - Klaus Schwab
***
«Ο κατάλογος των πιθανών εφαρμογών είναι σχεδόν ατελείωτος - από τη δυνατότητα τροποποίησης των ζώων ώστε να μπορούν να εκτρέφονται με μια δίαιτα που είναι πιο οικονομική ή καλύτερα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, μέχρι τη δημιουργία καλλιεργειών τροφίμων που μπορούν να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες ή ξηρασία».

Εάν τα ζώα μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να εκτρέφονται με μια διατροφή που είναι πιο οικονομική, δεν θα μπορούσε το ίδιο να εφαρμοστεί και στους ανθρώπους;
***

«Απαιτούνται επίσης παγκόσμια δεοντολογικά πρότυπα για την καθοδήγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής έρευνας σχετικά με τις γενετικές τεχνολογίες, ιδίως την επεξεργασία γονιδίων, καθώς μπορεί να μετασχηματίσουν ριζικά το ανθρώπινο είδος (σελίδα 7, παράγραφος The role of the United Nations in forging global collective actions).» - Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών (UN/DESA) στο έγγραφο με τίτλο «Τεχνολογίες αιχμής για βιώσιμη ανάπτυξη , 2018»
***
Σύμφωνα με μια έκθεση του 2016 που δημοσιεύθηκε στην Daily Mail, «Εάν αλλάξει η παραγωγή πρωτεϊνών, μπορεί να έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το σώμα μας, ανταποκρίνεται στις ασθένειες, ακόμη και στη νοημοσύνη μας».

«Θα τρώτε πολύ λιγότερο κρέας. Μια περιστασιακή λιχουδιά. Όχι βασικό είδος διατροφής» - πρόβλεψη του WEF για το 2030

Το WEF προωθεί την ατζέντα για να καταναλώνουν οι άνθρωποι λιγότερο κρέας - «για το καλό του περιβάλλοντος και της υγείας μας», σύμφωνα με ένα βίντεο που έγινε viral πέρυσι.
***

***
Το παρακάτω βίντεο, με τίτλο «8 προβλέψεις για το 2030», έγινε περιβόητο για τη δήλωσή του: «Δεν θα σας ανήκει τίποτα. Και θα είστε ευτυχισμένοι».

Προέβλεπε επίσης οτι: «Θα τρώτε πολύ λιγότερο κρέας. Μια περιστασιακή λιχουδιά. Όχι βασικό φαγητό. Για το καλό του περιβάλλοντος και της υγείας μας».


Όμως, η προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης κρέατος δεν αφορά μόνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και την οικονομική διανομή τροφίμων που μπορούν να παρακολουθούνται και να εντοπίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση του WEF για την «Ιχνηλασιμότητα στην αξία των τροφικών αλυσίδων» που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2019:

«Το κρέας είναι δύσκολο να εντοπιστεί με συνέπεια κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, επειδή τα προϊόντα που προέρχονται από διαφορετικές φάρμες συχνά αναμειγνύονται - για να ξεπεραστεί αυτή η πρόκληση μπορεί να χρειαστούν νέες διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού ή/και νέοι τύποι ατομικών αναγνωριστικών στοιχείων».

«Το κρέας είναι δύσκολο να παρακολουθείται συνεχώς κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού» - έκθεση του WEF "Traceability in Food Value Chains", 2019 


Σύμφωνα με την έκθεση, το WEF θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης και εντοπισμού των αλυσίδων εφοδιασμού κρέατος για έναν άλλο φαινομενικά καλοπροαίρετο σκοπό: την «αντιμετώπιση της προδιάθεσης σε κινδύνους από επιδημίες τροφίμων».

«Η συνδυασμένη εφαρμογή του IoT (Internet of Things / Διαδίκτυο των Πραγμάτων) , της τεχνολογίας κατανεμημένων λογιστικών μητρώων και των τεχνολογιών ανίχνευσης τροφίμων θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι οποίες τείνουν να έχουν περισσότερα προβλήματα ασφάλειας τροφίμων από τις αντίστοιχες χώρες της ανεπτυγμένης αγοράς», αναφέρεται στην έκθεση.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με οτιδήποτε αγγίζει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πρέπει πάντα να υπάρχει ένα οικονομικό κίνητρο στις μεθόδους του, εξού και το όνομα του παγκοσμιοποιητικού οργανισμού.

Ως εκ τούτου, το WEF διαφημίζει ότι «η υιοθέτηση των τεχνολογιών IoT και κατανεμημένων μητρώων θα βελτιώσει την υγεία των καταναλωτών και το τελικό αποτέλεσμα των παικτών σε όλη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων, διασφαλίζοντας ότι μόνο το μολυσμένο προϊόν θα απομακρυνθεί από τα ράφια και όχι όλα τα παρόμοια προϊόντα».

«Η καινοτομία στην ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση τόσο για τα εναλλακτικά όσο και για τα παραδοσιακά πρωτεϊνικά προϊόντα [...] που περιλαμβάνουν κατανεμημένα λογιστικά μητρώα και ενσωματωμένα μικροτσίπ, παρουσιάζουν συναρπαστικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της διαφάνειας» - Έκθεση  Φιλοσοφίας (White Papper) του WEF για τις «Εναλλακτικές πρωτεΐνες», 2019

Αλλά αν το κρέας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί και το σχέδιο είναι να μειωθεί η κατανάλωση κρέατος παγκοσμίως, τότε τι είναι αυτό που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο κρέατος - που να είναι ευκολότερο να εντοπιστεί;

Η εισαγωγή των εναλλακτικών πρωτεϊνών.

Οι εναλλακτικές πρωτεΐνες παράγονται σε εργοστάσια, φάρμες και εργαστήρια, όπου όλα μπορούν να εξοπλιστούν με αισθητήρες συνδεδεμένους στο IoT για απόλυτη ιχνηλασιμότητα που πηγάζει από κεντρικά συστήματα ελέγχου και επιτήρησης. Αυτός είναι ένας τρόπος θεώρησης. Η δικαιολόγηση της αρπαγής των πιο παραγωγικών γεωργικών εκτάσεων του κόσμου είναι ένας άλλος τρόπος.

Οι εναλλακτικές πρωτεΐνες περιλαμβάνουν «αμιγώς φυτικές εναλλακτικές λύσεις, προϊόντα που βασίζονται σε έντομα και άλλες νέες πηγές πρωτεϊνών και την εφαρμογή βιοτεχνολογίας αιχμής για την ανάπτυξη καλλιεργημένου κρέατος», σύμφωνα με την Έκθεση της Φιλοσοφίας (White paper) του WEF για τις εναλλακτικές πρωτεΐνες που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

«Η ικανότητα επεξεργασίας της βιολογίας μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά σε κάθε τύπο κυττάρου, επιτρέποντας τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών ή ζώων, καθώς και την τροποποίηση των κυττάρων ενήλικων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων [...] Στην πραγματικότητα, η επιστήμη εξελίσσεται τόσο γρήγορα που οι περιορισμοί είναι πλέον λιγότερο τεχνικοί αλλά ποινικοί, ρυθμιστικοί και ηθικοί». - Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution", 2017.


Η JBS, η οποία συνεργάστηκε με το WEF για την κλιματική αλλαγή τον Απρίλιο, και κατέχει τεράστια μερίδια τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην εναλλακτική αγορά πρωτεϊνών, ενώ  η μεγαλύτερη εταιρεία προμήθειας κρεάτων παρακολουθεί και εντοπίζει επίσης ολόκληρη την παραγωγή βοοειδών της στο Βlockchain.

Τον Απρίλιο του 2021 η JBS ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Βlockchain - που ονομάστηκε «Διαφανής πλατφόρμα κτηνοτροφίας» - με σκοπό την παρακολούθηση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού της παραγωγής βοοειδών.

Ποιες τεχνολογίες επιστρατεύονται στην ιχνηλασιμότητα των τροφίμων;

Πίσω στην Έκθεση της Φιλοσοφίας του WEF του 2019, για τις εναλλακτικές πρωτεΐνες:

«Η καινοτομία στην ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση τόσο για τα προϊόντα εναλλακτικών όσο και παραδοσιακών πρωτεϊνών [...] που περιλαμβάνουν κατανεμημένα λογιστικά μητρώα και ενσωματωμένα μικροτσίπ, παρουσιάζουν συναρπαστικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της διαφάνειας και την επικοινωνία με τους καταναλωτές για τις πολλαπλές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων τροφίμων».

Εάν τα τρόφιμα που καλλιεργούνται στο εργαστήριο και οι παραδοσιακές ζωικές πρωτεΐνες πρόκειται να παρακολουθούνται και να εντοπίζονται με «ενσωματωμένα μικροτσίπ», είναι δυνατόν αυτά τα ενσωματωμένα μικροτσίπ να καταλήξουν στο σώμα μας ή η τεχνολογία θα περιοριστεί αυστηρά στις φυσικές συσκευασίες;

«Κάθε πακέτο, παλέτα ή εμπορευματοκιβώτιο μπορεί πλέον να εξοπλιστεί με αισθητήρα, πομπό ή ετικέτα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) [...] Στο εγγύς μέλλον, παρόμοια συστήματα παρακολούθησης θα εφαρμοστούν και στην κίνηση και τον εντοπισμό των ανθρώπων» - Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution", 2017.

Ανατρέχοντας στα αποσπάσματα του Schwab στο βιβλίο με τίτλο «Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση»:

«Οποιοδήποτε πακέτο, παλέτα ή εμπορευματοκιβώτιο μπορεί πλέον να είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα, πομπό ή ετικέτα αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας (RFID) που επιτρέπει σε μια εταιρεία να παρακολουθεί πού βρίσκεται, καθώς κινείται μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας - πώς αποδίδει, πώς χρησιμοποιείται κ.ο.κ.».

«Στο εγγύς μέλλον, παρόμοια συστήματα παρακολούθησης θα εφαρμοστούν και στην κίνηση και τον εντοπισμό των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Η παρακολούθηση και ο εντοπισμός κάθε πρωτεΐνης στον πλανήτη έχει τη δυνατότητα να χειραγωγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά ελέγχοντας και παρακολουθώντας κάθε συστατικό που τρώμε.

Υπάρχει επίσης η αλληλοεπικαλυπτόμενη δυνατότητα γενετικής τροποποίησης οποιουδήποτε ζωντανού είδους με σκοπό να του επιτραπεί να καταναλώνει μια πιο οικονομική διατροφή, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Schwab.

Οι Δυνατότητες

Η παρακολούθηση και ο εντοπισμός κάθε ατόμου, αγοράς και πρωτεΐνης στον πλανήτη μέσω της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παρέχει τη δυνατότητα για:

 • Την απρόσκοπτη συγχώνευση επιχείρησης και κράτους (Κορπορατισμός και φασισμός).
 • Την καταστροφή της ατομικής ελευθερίας, κυριαρχίας και ιδιοκτησίας με την ομαδική ταυτότητα να ευνοείται έναντι της ατομικής ευθύνης (Μαρξισμός και σοσιαλισμός).
 • Την ανάδυση παγκόσμιας διακυβέρνησης βασισμένης στην τεχνολογική επιτήρηση και τον έλεγχο (Τεχνοκρατικός απολυταρχισμός).
Η ιδέα μιας από «την κορυφή προς τα κάτω», τεχνοκρατικής, απολυταρχικής αντίδρασης σε μια θανατηφόρα πανδημία είχε προσομοιωθεί πολύ πριν από το ξέσπασμα της επιδημίας COVID-19.

«Ακόμα και μετά την εξασθένιση της πανδημίας, αυτός ο πιο αυταρχικός έλεγχος και η εποπτεία των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους παρέμεινε και μάλιστα εντάθηκε» - Υποθετικό σενάριο πανδημίας του Ιδρύματος Rockefeller, 2010

Το 2010 το Ίδρυμα Ροκφέλερ εξέδωσε μια έκθεση με τίτλο «Σενάρια για το μέλλον της τεχνολογίας και της διεθνούς ανάπτυξης», η οποία προσομοίαζε μια φανταστική απολυταρχική ανταπόκριση «από την κορυφή προς τα κάτω» σε ένα υποθετικό σενάριο πανδημίας.


Αν ληφθεί υπόψη ότι η έκθεση ήταν μια φουτουριστική προσομοίωση του 2010 - ένα υποθετικό σενάριο στην ενότητα "Lock Step" λέει αυτολεξεί:

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εθνικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο άσκησαν την εξουσία τους και επέβαλαν αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς, από την υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου μέχρι τον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος στις εισόδους σε κοινόχρηστους χώρους όπως οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα σούπερ μάρκετ.
***

«Όσοι Έλληνες παρευρίσκεστε σήμερα εδώ το γνωρίζετε διοτι το χρησιμοποιήσατε  - είναι το μήνυμα απο το κίνητο στο 5ψήφιο νούμερο 13033, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια άσκηση του τύπου Συμπεριφορικής Οικονομίας (Behavioral Εconomics: Η συμπεριφορική οικονομία μελετά τις επιπτώσεις των ψυχολογικών, γνωστικών, συναισθηματικών, πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων στις αποφάσεις ατόμων και θεσμών και πώς αυτές οι αποφάσεις διαφέρουν από αυτές που υπονοεί η κλασική οικονομική θεωρία.Wikipedia)
***
Ακόμη και μετά την υποχώρηση της πανδημίας, αυτός ο πιο αυταρχικός έλεγχος και η εποπτεία των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους παρέμεινε και μάλιστα εντάθηκε. Προκειμένου να προστατευτούν από την εξάπλωση των όλο και πιο παγκόσμιων προβλημάτων - από τις πανδημίες και τη διεθνική τρομοκρατία έως τις περιβαλλοντικές κρίσεις και την αυξανόμενη φτώχεια - οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο απέκτησαν μια πιο σταθερή λαβή στην εξουσία.
***
***
Στην αρχή, η ιδέα ενός πιο ελεγχόμενου κόσμου κέρδισε ευρεία αποδοχή και έγκριση. Οι πολίτες παραχώρησαν πρόθυμα μέρος της κυριαρχίας τους - και της ιδιωτικής τους ζωής - σε πιο επιτηρητικά κράτη με αντάλλαγμα μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα.

Οι πολίτες ήταν πιο ανεκτικοί, ακόμη και πρόθυμοι, για την καθοδήγηση και την εποπτεία «από την κορυφή προς τα κάτω», και οι εθνικοί ηγέτες είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια να επιβάλλουν την τάξη με τους τρόπους που θεωρούσαν κατάλληλους. 

Στις ανεπτυγμένες χώρες, αυτή η αυξημένη εποπτεία πήρε πολλές μορφές: βιομετρικές ταυτότητες για όλους τους πολίτες για παράδειγμα, και αυστηρότερη ρύθμιση βασικών βιομηχανιών, η σταθερότητα των οποίων θεωρήθηκε ζωτικής σημασίας για τα εθνικά συμφέροντα.»
***
***
Ένα άλλο μέρος της έκθεσης του Ιδρύματος Ροκφέλερ για τα μελλοντικά σενάρια περιγράφει (απευθείας αποσπάσματα παρακάτω):

 • Οι σαρωτές που χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού [με την οποία μπορεί να εκπροσωπείται η μεταβολική δραστηριότητα στον εγκέφαλο] (fMRI / Functional Magnetic Resonance Imaging), γίνονται ο κανόνας στα αεροδρόμια και σε άλλους δημόσιους χώρους για την ανίχνευση ανώμαλης συμπεριφοράς που μπορεί να υποδηλώνει «αντικοινωνική πρόθεση».
 • Με γνώμονα την προστασία και τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, τα έθνη δημιουργούν τα δικά τους ανεξάρτητα, περιφερειακά καθορισμένα δίκτυα πληροφορικής - μιμούμενα τα τείχη προστασίας της Κίνας (firewalls).
 • Οι κυβερνήσεις έχουν διαφορετικό βαθμό επιτυχίας στην αστυνόμευση της διαδικτυακής κυκλοφορίας, αλλά οι προσπάθειες αυτές διασπούν παρ' όλα αυτά τον «παγκόσμιο» ιστό.

Στην περίπτωση μιας τεχνοκρατικής δυστοπίας, οι πραγματικοί πόλεμοι δεν είναι απαραίτητο να διεξάγονται.

«Δεν είμαστε πλέον μυστηριώδεις ψυχές, είμαστε πλέον ζώα που μπορούν να χακαριστούν» - Yuval Harari, WEF 2020

Σε διεθνές επίπεδο, οι διαχωρισμένες αποικίες δεδομένων θα είναι σε θέση να καταστήσουν ολόκληρα έθνη ομήρους μέσω ψηφιακών δικτατοριών.

Σε εθνική κλίμακα, τα σωφρονιστικά ιδρύματα θα μπορούσαν να δώσουν τη θέση τους σε υπαίθριες φυλακές που θα περιόριζαν την πρόσβαση των πολιτών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες με το ψηφιακό κλείσιμο ενός διακόπτη, δημιουργώντας έτσι αυτό που ο ιστορικός Yuval Harari αποκαλεί «άχρηστη τάξη» ανθρώπων, η ύπαρξη των οποίων δεν θα έχει πλέον σημασία για εκείνους που ελέγχουν τη ροή των πληροφοριών.
***

***
Όλοι οι δρόμοι για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό κάθε ατόμου, αγοράς - και πρωτεΐνης - θα μπορούσαν επίσης να αλλάξουν αυτό που σημαίνει θεμελιωδώς να είσαι άνθρωπος.

Ένα μετανθρωπιστικό μέλλον που προκαλείται από τη γενετική αλλοίωση και τη συγχώνευση ανθρώπων και συσκευών, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων ταυτότητας, θα μπορούσε να βαθύνει τις κοινωνικές και γεωπολιτικές διαιρέσεις με την αναπόφευκτη απώλεια θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αξιών, αν αφεθεί αδιαμφισβήτητο.

«Καλώς ήρθατε στο 2030: Δεν μου ανήκει τίποτα, δεν έχω καμία ιδιωτική ζωή και η ζωή δεν ήταν ποτέ καλύτερη», αναφέρει ένας τίτλος του WEF από το 2016.

Και με αυτό, θα σας αφήσω με ένα απόσπασμα από την Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων του WEF από το 2019, για να συνοψίσω την ουσία αυτού του άρθρου σε μια σύντομη πρόταση:

«Ο αυταρχισμός είναι ευκολότερος σε έναν κόσμο απόλυτης ορατότητας και ιχνηλασιμότητας».

από oaskhths.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια