Ὁ «Πίναξ» ἤ «Τό Χρυσοῦν Ἐγκόλπιον» τοῦ Κέβητος


Ὁ «Πίναξ» ἀποτελεῖ ἔργο τό ὁποῖο ἀποδίδεται στόν Κέβητα, μαθητή τοῦ Πλάτωνος. Πρόκειται περί διδασκαλίας ἀναφερομένης στό «εὖ ζῆν», στήν ζωή τήν σύμφωνη μέ τά πρότυπα τῆς Ἀρετῆς καί τῆς ὀρθῆς παιδείας.

Εἶναι, ὡστόσο, ἔργο ξεχωριστό, καθώς κατορθώνει να μυεῖ τόν ἀναγνώστη διά τῆς μεθόδου τῆς ἀλληγορίας. Ἐπιτυγχάνεται μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ μυητική πορεία διά μέσου τῆς δημιουργίας νοητικῶν εἰκόνων καί ἀναπαραστάσεων καί ὄχι διά τῆς ἁπλῆς παραθέσεως κανόνων καί προτύπων.

Κείμενο της Ελένης Ωρείθυιας Κουλιζάκη.

Επιμέλεια παρουσίαση: Πολυξένη Λυκίδου

από youtube, μέσω teleytaiaexodos

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια