Κυβερνητικό πάρτι απευθείας αναθέσεων θα φθάσουν τις 600.000 έως τα μέσα του 2023 - Ανέβασαν το όριο σε 30.000 ευρώ Δώρο στους επιχειρηματίες έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφού ανέβασε κατά 50% το κονδύλι των έργων με απευθείας ανάθεση του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Μέχρι πρότινος οι απευθείας συμβάσεις δεν ξεπερνούσαν τις 20.000 ευρώ και από τον περασμένο Μάρτιο του 2021 ανέρχονται σε 30.000 ευρώ.

Πλέον οι απευθείας συμβάσεις είναι ένα κρατικό «χρυσορυχείο» που ικανοποιεί τους φίλους και γνωστούς της κυβέρνησης και κυρίως τα κομματικά στελέχη που πλέον …διαπραγματεύονται σε καλύτερη βάση.
Ο νόμος που άλλαξε το καθεστώς των απευθείας συμβάσεων είχε τίτλο «εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο από τη Βουλή των Ελλήνων.
Το άρθρο 1 του νόμου όπως πέρασε είναι κωδικοποιημένος και τροποποιεί παλαιότερο νόμο όπως και άρθρα του ίδιου νόμου χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες
Συγκεκριμένα το άρθρο 1 περιλαμβάνει την τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1,2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.

Στον τίτλο του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται οι λέξεις εξουσιοδοτική διάταξη, στην παρ. 1 του άρθρου 2 τροποποιούνται οι περ. 5, 6, 7, 9, 11, 24, 31, 32, 33, 34, 35, προστίθενται περ. 7α, 30α, 31α, 32α, 44, 45, 46, 47 και 48, στην παρ. 2 τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο και η περ. 4 και προστίθενται περ. 4α, 4β, 4γ και 4δ, στην παρ. 3 τροποποιούνται το εισαγωγικό εδάφιο και οι περ. 6 και 14.
Με το άρθρο 2 το νόμου περιγράφονται ποιοι φορείς δικαιούνται αναπροσαρμογής του ποσού των απευθείας συμβάσεων οι οποίοι σύμφωνα υψηλόβαθμο στέλεχος υπουργείου ξεπερνούν τους 1000.
Η νέα διάταξη δεν έγινε αντιληπτή από την στιγμή που ο νόμος 4782/2021 πήρε αριθμό ΦΕΚ Α/36/9.3.2021.

Οι μυημένοι στις νέες συνθήκες έσπευσαν να προσφέρουν υπηρεσίες στο νέο ευνοϊκό περιβάλλον με τον αριθμό των νέων συμβάσεων να ξεπερνούν τις 110.000 σε διάστημα ενός έτους.
Από την ανάληψη της κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του 2021 είχαν ανατεθεί 320.000.
Μέχρι τη λήξη τη θητείας της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2023 εκτιμάται ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων πιθανόν να αγγίξει τις 600.000.
Στη κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019 είχαν γίνει 530.228 συμβάσεις.
Η αναγκαιότητα αλλαγής του ποσού για τις απευθείας αναθέσεις σε 30.000 ευρώ από 20.000 ευρώ που ήταν από το 2016 δεν αιτιολογήθηκε από τους εισηγητές του νόμου.
Πλέον είναι νόμος του κράτους και δίνει τη δυνατότητα οι παρεχόμενες υπηρεσίες να κοστολογούνται πιο ακριβά.

Νίκος Θεοδωρόπουλος

από bankingnews

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια