Ὁμοφυλοφιλικὸς ζόφος ἀπὸ τὸν Δήμαρχον Ἀθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη

Μαζὶ μὲ τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ ἄλλες προσωπικότητες παρευρέθη καὶ ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης στὸ Συνέδριο «γιὰ τὴν Ἰσότητα, Συμπερίληψη, Ποικιλομορφία καὶ Ὁρατότητα στὴν Ἐργασία», ποὺ ἔλαβε χώρα στὴ Στέγη τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση.
 
Καὶ μόνο ἀπὸ τὶς παραπάνω λέξεις ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἐπεξηγηματικὰ στὸν τίτλο τοῦ Συνεδρίου, μποροῦμε νὰ ἐννοήσουμε ὅτι ἐντάσσεται καὶ αὐτὸ στὴ γενικότερη προπαγάνδα τῶν τελευταίων ἐτῶν καὶ στὴν πατρίδα μας, προκειμένου νὰ γίνει συνείδηση στὸν ἑλληνικὸ λαὸ – λαὸ μὲ τέτοια παράδοση ὀρθόδοξου ἤθους καὶ πνευματικότητος – ἡ διείσδυση σὲ ὅλες τὶς δομὲς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τῆς νεόκοπης «Κοινότητας τῶν ΛΟΑΤΚΙ» (ὁμοφυλόφιλων), ἡ ἰδεολογία τῆς ὁποίας ἁπλώνεται παγκοσμίως μὲ ξέφρενο ρυθμὸ διαδόσεως, σὰν τὴ φωτιὰ σὲ ξερὸ χορτάρι.
 
Στὸ Συνέδριο αὐτὸ ὁ κ. Μπακογιάννης ἐξέφρασε τὸν ἐνθουσιασμό του γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ τελέσει ὁ ἴδιος τὸν πρῶτο πολιτικὸ γάμο ὁμοφυλόφιλων στὸ Δημαρχεῖο τῆς Ἀθήνας! «Μὲ πάρα πολὺ μεγάλο ἐνθουσιασμό», δήλωσε περήφανα. «Δὲν εἶναι θέμα ἐπιθυμίας, εἶναι ὑποχρέωσή μου».  
 
Ἐπιπλέον, ἀναφερόμενος στὴν προοπτικὴ ἐκλογῆς ὁμοφυλόφιλου Πρωθυπουργοῦ στὴν πατρίδα μας, ἐκτίμησε ὅτι πιὸ εὔκολο εἶναι πρῶτα νὰ ἐκλεγεῖ τέτοιος Δήμαρχος καὶ ἔπειτα Πρωθυπουργός, καθότι οἱ συν­θῆκες τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως εἶναι πιὸ πρόσφορες καὶ εὐνοϊκὲς γιὰ κάτι τέτοιο, ἔπειτα δὲ αὐτὸ μπορεῖ νὰ προχωρήσει καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο.  
 
Ὁ κ. Δήμαρχος ἀναφέρθηκε καὶ στὸν τουρισμὸ ΛΟΑΤΚΙ στὴν πρωτεύουσα καὶ δήλωσε ὅτι δὲν ἔχει καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι ἡ Ἀθήνα θὰ εἶναι καλύτερη στὴν ὑποδοχή, φιλοξενία καὶ ἀσφάλεια τέτοιου εἴδους τουρισμοῦ ἀπὸ ἄλλες πόλεις στὸν κόσμο, ὅπως τὸ Τὲλ Ἀβὶβ ἢ ἡ Βαρκελώνη. Μόνο μὲ μία προϋπόθεση: «Νὰ κάνουν τὸν γάμο στὸ δημαρχεῖο μὲ τὸν δήμαρχο, ὄχι ἁπλῶς νὰ βγάζουν μία φωτογραφία κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη» («aftodioikisi.gr» 18-3-2022).  
 
Δὲν θὰ σχολιάσουμε τὶς δηλώσεις τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων· ἐξάλλου αὐτὴ ἡ ἰδεολογία ἔχει κατακλύσει μεγάλο μέρος τῆς πολιτικῆς σκηνῆς τοῦ τόπου καὶ καθημερινῶς τέτοια φοβερὰ ἀκοῦμε ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς κάθε ἀποχρώσεως. Ὅμως ἐμεῖς πλέον, οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, μέχρι πότε θὰ ἀνεχόμαστε ὅλον αὐτὸ τὸν συρφετὸ νὰ ἀλλοιώνει τὰ ὅσια καὶ ἱερά τῆς φυλῆς μας; Τὰ ἱερὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας, τὰ αἵματα, οἱ ἱδρῶτες καὶ τὰ δάκρυά τους δὲν εἶναι δυνατὸν ἄλλο νὰ βεβηλώνονται. Εἶναι πλέον «μετανοίας ὁ καιρὸς» γιὰ ὅλους μας καὶ ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ κηρύσσεται ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία θὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. ἡ΄ 32)!  
 
Πηγή: Περιοδικὸν «Σωτήρ», 7.4.2022  
 
Σχόλιον «Ο.Τ.»: Ὁ κ. Μπακογιάννης, -ὁ ὁποῖος ἔχει κάνει χρῆσιν καννάβεως καὶ εἶναι ὑπὲρ τῆς δημοσίας χρήσεώς της, ὁ ὁποῖος συνυπέγραψε κείμενον μὲ τὸν ψευδὸ- «Δήμαρχον» τῶν Κατεχομένων, ὁ ὁποῖος ἐσπατάλησεν ὑπέρογκον ποσὸν διὰ τὸν «Μεγάλον Περίπατον», ποὺ τὸ ΣτΕ ἠκύρωσεν, ὁ ὁποῖος ἐβράβευσε τὸν Πάπα Φραγκίσκον μὲ τὸ Χρυσοῦν Μετάλλιον τῆς Πρωτευούσης, ὁ ὁποῖος τὰ Χριστούγεννα ἐκτὸς ὅτι ἐγέμισε τὰς Ἀθήνας μὲ ἄσχετα στολίδια, διωργάνωσεν ἐκδήλωσιν, ὅπου συμμετεῖχαν σχεδὸν μόνον ἀλλοδαποὶ κατασπαταλῶν καὶ πάλι χρήματα, ὁ ὁποῖος ἐν μέσῳ ἐγκλεισμοῦ ἐπραγματοποιοῦσε «φιέστας» εἰς τὸ συντριβάνι τῆς Ὁμονοίας, ὁ ὁποῖος εἶναι διαπρύσιος κήρυξ τῶν ἐκτρώσεων, ὁ ὁποῖος ἔχει λάβει θέσιν πολλὰς φορὰς ὑπὲρ τῶν ζητημάτων τῆς ὁμοφυλοφιλίας κ. ἄ. -ὁ κ. Μπακογιάννης σήμερα στηρίζει τὸν ἐκμαυλισμὸν τοῦ κλεινοῦ ἄστεως, τῆς εἰκόνος τῆς Ἑλλάδος. Οἱ πιστοὶ ἂς τὸ ἀντιληφθῶμεν: εἶναι χρέος ὅλων ὄχι μόνον νὰ καταψηφίσωμεν αὐτὸν καὶ τοὺς ὁμοίους του, ἀλλὰ κυρίως νὰ ὀρθώσωμεν ἀνάστημα ἔναντι τοῦ κακοῦ. Τὸ κακὸν προοδεύει, διότι προσκυνοῦν τὴν ἐξουσίαν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ σαλπίζουν τὴν ἀλήθειαν καὶ διὰ νὰ δικαιολογηθοῦν τὴν βαπτίζουν «ταπείνωσιν». Τί περιμένομεν, νὰ ἔλθη πρῶτα ἡ ὁλοσχερὴς καταστροφὴ ὡς εἰς τὰ Σόδομα; 
 
 
ΣΧΟΛΙΟ
 
Αντί να είναι στην φυλακή για τα σκάνδαλα που έχει κάνει είναι δήμαρχος....
Ο θείος Κυριάκος και η μαμά του χάρισαν μια πόλη να παίζει....
Με στήσιμο και ξεστήσιμο "μεγάλων περιπάτων"....
Συναυλίες των 200.000 ευρώ χωρίς θεατές...
Και πρωτοχρονιές για λαθρομετανάστες....   
Τώρα φτιάχνει την ΣοδομΑθήνα....

από koukfamily.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια